Main Menu
User Menu

Opatrný, Vendelín

     
Příjmení:
Surname:
Opatrný
Jméno:
Given Name:
Vendelín
Jméno v originále:
Original Name:
Vendelín Opatrný
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
10.03.1908 Týniště nad Orlicí /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
31.10.1944 Dukliansky priesmyk
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel kulometné roty 1. praporu 1. Československá samostatná brigáda
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Miroslav Brož - HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005
Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, kol. autorů
https://www.tyniste.cz/?page=vendelin-opatrny
URL : https://www.valka.cz/Opatrny-Vendelin-t39123#536046Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Opatrný
Jméno:
Given Name:
Vendelín
Jméno v originále:
Original Name:
Vendelín Opatrný
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.06.1944 podporučík
DD.10.1944 poručík
DD.MM.RRRR kapitán in memoriam
Průběh vojenské služby:
Military Career:

01.10.1928-01.04.1929 Hraničářský prapor 3
19.02.1942-DD.MM.RRRR 1. československý polní prapor
DD.06.1943-31.10.1944 1. československá samostatná brigáda
Vyznamenání:
Awards:

DD.10.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1944

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

DD.MM.1944

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
-

06.10.1969

Zlatá hvězda hrdiny ČSSR
Golden Star of Hero of Czechoslovak Socialist Republic
in memoriam

DD.MM.1970

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 1st Degree
in memoriam

DD.MM.RRRR

Řád vlastenecké války 1. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 1st Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 1-й степени
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
in memoriam

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Miroslav Brož - HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005
Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, kol. autorů
https://www.tyniste.cz/?page=vendelin-opatrny
URL : https://www.valka.cz/Opatrny-Vendelin-t39123#536052Verze : 1
MOD
Narodil se 10. března 1908 v Týništi nad Orlicí v chudé rodině. Vyučil se truhlářem a krátce před nástupem voj. prezenční služby začal pracovat jako dělník v truhlářské dílně. Službu v armádě absolvoval od 1. října 1928 do 1. dubna 1929 u 1. roty hraničářského praporu 3 ve Fryštátu jako kulometčík.
Po návratu do civilu se vrátil k truhlářskému řemeslu a aktivně se zapojil do činnosti KSČ. Na výzvu strany pak jako jeden z prvních odešel v roce 1936 jako interbrigadista na pomoc republikánskému Španělsku. V bojích občanské války, jíž se zúčastnil jako komisař kulometné čety Klementa Gottwalda, se vyznamenal odvahou a velitelskými schopnostmi, za které obdržel šest vysokých republikánských vyznamenání.


Po vyhlášení mobilizace se vojín Vendelín Opatrný v září 1938 vrátil do vlasti, aby nastoupil k svému hraničářskému praporu, umístěnému tehdy v Žamberku. Poté, co byla jeho jednotka rozpuštěna v důsledku okupace zbytku ČSR, přešel do ilegality. V srpnu 1939 unikl před zatčením do Krakova, kde vstoupil do čs. vojenské jednotky v Polsku. Po porážce polské armády odešel do SSSR, kde v prosinci 1939 začal pracovat na traktorovém závodě v Čeljabinsku.


Když se v lednu 1942 začala tvořit československá vojenská jednotka na území SSSR, přihlásil se jako dobrovolník a 19. února byl přidělen ke kulometné rotě v Buzuluku. S ní se pak zúčastnil bojového vystoupení 1. čs. samostatného praporu u Sokolova v březnu 1943. Za prokázanou odvahu a statečnost byl povýšen na četaře a po absolvování důstojnické školy pěchoty v červenci 1943 byl zařazen k 1. kulometné rotě 1. čs. samostatné brigády v SSSR. Jako velitel kulometné čety bojoval u Kyjeva a Bílé Cerkve.


V červnu 1944 byl povýšen do důstojnické hodnosti, navíc obdržel Československý válečný kříž 1939 a Řád Rudé hvězdy.
V říjnu téhož roku se zúčastnil bojů Karpatsko-dukelské operace, během níž byl povýšen na poručíka a získal svůj druhý Československý válečný kříž 1939. Za několik dní, 31. října, když se vydal bez rozkazu z vlastní vůle posílit jednotku, bojující o kótu 481, byl zabit střepinou minometného granátu. In memoriam pak obdržel 3. a 4. Československý válečný kříž 1939 a Řád Vlastenecké války I. třídy.


Jako aktivního komunistu ho minulý režim dával mládeži za vzor odhodlaného a statečného vlastence, kterým však opravdu byl. G. Husák mu udělil v roce 1969 titul Hrdina ČSSR a v roce 1970 Československý vojenský řád Bílého lva Za vítězství I.stupně in memoriam.


Zdroj: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, kol. autorů
URL : https://www.valka.cz/Opatrny-Vendelin-t39123#148326Verze : 1
Pemětní deska v Týništi nad Orlicí


Zdroj: www.vets.estranky.cz
URL : https://www.valka.cz/Opatrny-Vendelin-t39123#307175Verze : 0
Zdroj: archív autora.
Opatrný, Vendelín - Busta kapitánovi Opatrnému na cintoríne vo Vyšnom Komárniku v Dukelskom priesmyku.

Busta kapitánovi Opatrnému na cintoríne vo Vyšnom Komárniku v Dukelskom priesmyku.
URL : https://www.valka.cz/Opatrny-Vendelin-t39123#308135Verze : 0
kapitán in memoriam Opatrný Vendelín
* 10.3.1908 Týniště nad Orlicí
+ 31.10.1944 Dukelský průsmyk


Jednotka v bitvě u Sokolova: kulometná rota (jmenný seznam)
Kmenové číslo: 355/m
Zapsán do stavu 1.ČSSPP: Buzuluk 19.2.1942
Vyznamenání:
1948 - Sokolovská pamětní medaile in memoriam
1970 - Československý vojenský řád Bílého lva Za vítězství I.stupně in memoriam
4x Československý válečný kříž 1939
1969 - Zlatá hvězda hrdiny ČSSR in memoriam


Poručík interbrigády ve Španělsku.
Padl v bojích na Dukle jako velitel kulometné roty 1.praporu 1.Čs.samostatné brigády.


Pojmenovány na jeho počest kasárna ve Vimperku.


Zdroj: Miroslav Brož - HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005
URL : https://www.valka.cz/Opatrny-Vendelin-t39123#148094Verze : 2