Main Menu
User Menu
Reklama

Olomouc, Kasárny Jana Žižky z Trocnova

Olomouc, Jan Žižka Barracks

     
Název:
Name:
Olomouc, Kasárny Jana Žižky z Trocnova
Originální název:
Original Name:
Olomouc, Kasárny Jana Žižky z Trocnova
Další názvy:
Other Names:
?
Obec:
Municipality:
Olomouc
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°35'57.99"N 17°15'48.99"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
25.02.1921-24.09.1938
Automobilní rota 7
7th Automobile Company
25.02.1921-24.09.1938
Automobilní rota 8
8th Automobile Company
DD.09.1921-DD.03.1932
Dělostřelecká měřičská rota
Artillery Surveyor Company
01.01.1923-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 107
107th Artillery Regiment
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl I/107
1st Artillery Battalion
01.10.1927-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl II/107
2nd Artillery Battalion
01.09.1933-24.09.1938
Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 107
Replacement Battalion of the 107th Artillery Regiment
15.09.1933-01.10.1935
Instrukční dělostřelecký oddíl
Instruction Artillery Battalion
01.10.1935-24.09.1938
1. baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
1st Battery of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
2. baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
2nd Battery of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
3. baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
3rd Battery of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
Ekvitační baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
Horse Riding School Battery of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
I. oddíl /pomocný/ instrukčního dělostřeleckého pluku
1st Battalion /Auxiliary/ of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
II. oddíl /instrukční/ instrukčního dělostřeleckého pluku
2nd Battalion /Instruction/ of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
Instrukční dělostřelecký pluk
Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
Náhradní baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
Replacement Battery of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
Pomocná baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
Auxiliary Battery of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1935-24.09.1938
Spojovací baterie instrukčního dělostřeleckého pluku
Signal Battery of the Instruction Artillery Regiment
01.04.1936-01.10.1937
Dělostřelecký oddíl 401
401st Artillery Battalion
01.09.1936-24.09.1938
Náhradní oddíl instrukčního dělostřeleckého pluku
Replacement Battalion of the Instruction Artillery Regiment
01.10.1937-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl I/401
1st Artillery Battalion
01.10.1937-24.09.1938
Dělostřelecký oddíl II/401
2nd Artillery Battalion
01.10.1937-24.09.1938
Dělostřelecký pluk 401
401st Artillery Regiment
01.03.1992-31.12.1992
8. oddělení
8th Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Administrativne-hospodářské oddělení
Administrative-Economic Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Finanční oddělení
Financial Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Oddělení automatizace velení
Department of Automation Command of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Oddělení chemických vojsk
Department of Chemical Troops of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Oddělení civilní obrany
Civil Defence Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Oddělení mechanizovaného a tankového vojska
Department of Mechanized and Tank Troops of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Oddělení operačně-technického zabezpečení
Operational and Technical Supply Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Oddělení pohonných hmot a maziv
Department of Fuels and Lubricants of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Oddělení radioelektronického boje
Electronic Warfare Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Oddělení raketového a dělostřeleckého vyzbrojování
Artillery and Rocket Armament Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Oddělení raketového vojska a delostřelectva
Department of Rocket and Artillery Troops of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Oddělení sociálního řízení
Department of Social Management of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Oddělení vojenské dopravy
Military Transport Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Oddělení vojenské policie
Military Police Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Oddělení vojsk protivzdušné obrany
Department of Air Defence Troops of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Oddělení ženijního vojska
Department of Engineer Troops of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Operační správa
Operation Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Organizační a mobilizační správa
Organizational and Mobilization Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Organizační a plánovací oddělení
Organizational and Planning Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Personální oddělení
Personnel Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Proviantní oddělení
Rations Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Spojovací oddělení
Signal Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Správa přípravy vojsk
Combat Training Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Správa vyzbrojování a technického zabezpečení
Armament and Technical Supply Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Technické oddělení
Technical Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Topografická skupina
Topografical Group of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Ubytovací a stavební oddělení
Accommodation and Construction Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Veterinární služba
Veterinary Services of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Vojenské velitelství Střed
Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Vojenský týl
Army Rear of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Výstrojní oddělení
Equipment Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Zdravotnické oddělení
Medical Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Zpravodajské oddělení
Intelligence Department of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Štáb Vojenského velitelství Střed
Staff of the Military Command Center
01.03.1992-31.12.1992
Štáb tyla Vojenského velitelství Střed
Staff of Rear of the Military Command Center
01.01.1993-31.03.1994
Vojenské velitelství Střed
Military Command Center
01.04.1994-31.10.1997
2. armádní sbor
2nd Army Corps
01.12.2003-31.10.2013
Velitelství společných sil
Joint Forces Command
01.07.2020-DD.MM.RRRR
Velitelství pozemních sil
Ground Forces CommandZánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha
URL : https://www.valka.cz/Olomouc-Kasarny-Jana-Zizky-z-Trocnova-t68556#455270Verze : 0
MOD
Houfnicové kasárny
pohlednice poslána roku 1924.


(pozn. - je docela možné, že správný název těchto kasáren je úplně jiný, v tom případě bych prosil o upřesnění abych mohl případné nesrovnalosti opravit)
URL : https://www.valka.cz/Olomouc-Kasarny-Jana-Zizky-z-Trocnova-t68556#240250Verze : 0