Main Menu
User Menu
Reklama

Okrouhlice

okr. Havlíčkův Brod

     
Název:
Name:
Okrouhlice
Originální název:
Original Name:
Okrouhlice
Další názvy:
Other Names:
Okrauchlitz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Havlíčkův Brod
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°37'48.00"N 15°29'27.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Okrouhlice
Babice
Chlístov
Olešnice
Vadín
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1207
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Tvrz a zámek Okrouhlice
Socha sv. Jana Nepomuckého
Kaplička Svaté rodiny
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Znak:
Coat of Arms:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Okrouhlice-t187875#546141Verze : 2
Diskuse
Okrouhlice


Zeměpisné vymezení


Okrouhlice se nachází v okrese Havlíčkův Brod, kraj Vysočina. Prochází jí významná železniční trať spojující Prahu s Brnem.


Stavebně historický vývoj


Vznik obce Okrouhlice je úzce spjat s existencí benediktinského kláštera ve Vilémově. První písemnou zmínku o Okrouhlici mámě právě v jejich písemnostech – ty prvně zmiňují toto místo v roce 1207. Jedná se tedy spíše o počáteční období kolonizace, v prostoru, který řád právě svými kolonizačními aktivitami výrazně poznamenal. Řád Okrouhlici roku 1338 prodal vladykovi Bernartovi z Okrouhlice. Ve 14. století máme i zmínku o existenci fary. Další významnou událostí byl až rok 1415, kde Ruprecht z Okrouhlice připojil svou pečeť na stížný list české šlechty proti upálení mistra Jana Husa. Dá se říct, že v daném období byl celý rozsáhlý kraj (včetně Lipnice n. S.) výrazně prohusitský.
Roku 1709 se Okrouhlice stává součástí panství mající rozlohu přes 1000 ha, které je majetkem nadace rytíře Straky z Nedabylic. Výtěžkem této nadace byla v Praze postavena Strakova akademie, dnes sídlo vlády.


Zdroj:
Martyčák, S. 2014: Okolí Lipnice nad Sazávou ve vrcholném středověku a raném novověku. Diplomová práce.
URL : https://www.valka.cz/Okrouhlice-t187875#546143Verze : 1