Main Menu
User Menu

Okres Vorpommern-Greifswald

Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

     
Název:
Name:
Okres Vorpommern-Greifswald
Originální název:
Original Name:
Landkreis Vorpommern-Greifswald
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Meklenbursko-Přední Pomořansko
Sídlo:
Capital:
Greifswald
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
?
Rozloha:
Area:
3927 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Vorpommern-Greifswald
Mapa:
Map:

URL : https://www.valka.cz/Okres-Vorpommern-Greifswald-t160880#489309Verze : 0
MOD