Main Menu
User Menu

Okres Böblingen

Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg

     
Název:
Name:
Okres Böblingen
Originální název:
Original Name:
Landkreis Böblingen
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Bádensko-Württembersko
Sídlo:
Capital:
Böblingen
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
26
Rozloha:
Area:
617,86 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
Zemské okresy: Calw, Enz, Ludwigsburg, Esslingen, Tübingen
Mestský okres: Stuttgart
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
Mapa:
Map:

URL : https://www.valka.cz/Okres-Boeblingen-t110623#389516Verze : 0
MOD