Main Menu
User Menu
Reklama

Okamura, Jasudži

Yasuji Okamura / 岡村寧次 / おかむら・やすじ

     
Příjmení:
Surname:
Okamura
Jméno:
Given Name:
Jasudži
Jméno v originále:
Original Name:
岡村寧次 / おかむら・やすじ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
general
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.05.1884 Tokyo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.09.1966 ?, ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel Čínskej expedičnej armády
velitel Armády 6. zóny
velitel Armády severočínskej zóny
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel 11. armády
velitel 2. divízie
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org;
www.generals.dk
URL : https://www.valka.cz/Okamura-Jasudzi-t125683#426485Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Okamura
Jméno:
Given Name:
Jasudži
Jméno v originále:
Original Name:
岡村寧次 / おかむら・やすじ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1897 základná škola
DD.MM.1897-DD.MM.1898 stredná škola Waseda
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1898-DD.MM.RRRR Tokijská stredná vojenská škola
DD.MM.RRRR-DD.05.1903 Centrálna armádna stredná škola
DD.MM.RRRR-24.10.1904 vojenská akadémia
12.12.1910-26.11.1913 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.11.1904 podporučík
21.12.1907 poručík
31.08.1913 kapitán
25.07.1919 major
06.08.1923 podplukovník
26.07.1927 plukovník
11.04.1932 generálmajor
07.03.1936 generálporučík
28.04.1941 General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
10.08.1928-01.08.1929 Velitel : Sekce vojenské historie 4. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
15.03.1935-07.03.1936 Velitel : 2. kancelář (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
07.03.1936-23.03.1936 Velitel : 2. kancelář (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
23.03.1936-23.06.1938 Velitel : 2. divize
25.08.1944-22.11.1944 Velitel : 6. oblastní armáda

Ručně vyplněné položky:
01.11.1904-DD.04.1905 1. peší pluk
DD.04.1905-30.06.1907 49. peší pluk
30.06.1907-21.12.1907 1. peší pluk
21.12.1907-26.12.1910 pridelený k Študentskému zboru vojenskej akadémie
26.12.1910-DD.MM.RRRR 1. peší pluk
13.08.1914-15.02.1915 9. sekcia (Japonská vojenská história), 4. kancelárie Generálneho štábu
15.02.1915-23.01.1917 pridelený k Generálnemu štábu
23.01.1917-05.07.1919 pridelený k Generálnemu štábu (reprezentant v Pekingu)
05.07.1919-16.05.1921 pridelený k vojenskej zbrojovke
16.05.1921-20.07.1921 cesta do Oshu
20.07.1921-08.02.1922 14. peší pluk
08.02.1922-17.03.1923 velitel ? praporu 14. peší pluk
17.03.1923-02.12.1925 pridelený ku Generálnemu štábu
02.12.1925-15.03.1927 13. peší pluk
15.03.1927-26.07.1927 1. peší pluk
26.07.1927-10.08.1928 velitel 6. pešieho pluku
10.08.1928-01.08.1929 náčelník 9. sekcie (Japonská vojenská história), 4. kancelárie Generálneho štábu
01.08.1929-11.04.1932 náčelník Sekcie úloh, personálnej kancelárie Ministerstva vojny
25.02.1932-11.04.1932 zástupca náčelníka štábu Šanghajskej expedičnej armády
11.04.1932-08.08.1932 predseda vojenskej vyšetrovacej komisie, Ministerstva vojny
08.08.1932-10.12.1934 zástupca náčelníka štábu Kwantungskej armády
14.03.1933-10.12.1934 vojenský atašé, Manchuria
10.12.1934-15.03.1935 pridelený ku Generálnemu štábu
15.03.1935-23.03.1936 náčelník 2. kanceláře (zpravodajství) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
23.03.1936-23.06.1938 velitel 2. divízie
23.06.1938-09.03.1940 velitel 11. armády
09.03.1940-07.07.1941 člen najvyššej vojnovej rady
07.07.1941-25.08.1944 velitel Severočínskej oblastnej armády
25.08.1944-22.11.1944 velitel 6. oblastnej armády
23.11.1944-02.09.1945 velitel Čínskej expedičnej armády
DD.MM.1946-DD.MM.1949 vojenský poradca Čínskej národnej armády
Vyznamenání:
Awards:

05.09.1929

Řád Vycházejícího slunce 3. třída
3rd Class, The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon
旭日中綬章 / きょくじつちゅうじゅしょう
-

03.08.1933

Řád Posvátného pokladu 2. třídy
Order of Sacred Treasure 2nd Class
瑞宝重光章 / ずいほうじゅうこうしょう
-

29.04.1934

Řád Vycházejícího slunce 2. třídy
2nd Class, The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star
旭日重光章 / きょくじつじゅうこうしょう
-

29.04.1934

Řád Zlatého luňáka 2. třídy
Order of Golden Kite 2nd Class
功二級金鵄勲章 / こうにきゅうきんしくんしょう
-

11.12.1937

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

DD.MM.193R

Válečná medaile za incident 1931 - 1934
War Medal Incident 1931 - 1934
-
-

DD.MM.193R

Válečná medaile za čínský incident
China Incident War Medal
支那事変従軍記章 / しなじへんじゅうぐんきしょう
-

16.02.1940

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

21.03.1942

Řád Zlatého luňáka 1. třídy
Order of Golden Kite 1st Class
功一級金鵄勲章 / こういっきゅうきんしくんしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
http://ja.wikipedia.org/wiki/岡村寧次
www.generals.dk
http://sakurataro.org/db/岡村寧次

URL : https://www.valka.cz/Okamura-Jasudzi-t125683#426522Verze : 6
MOD
Narodený v Tokiu v 1884, v detsve nastúpil do základnej školy v Sakamachi, ktorú ukončil v 1897, potom pokračoval v štúdiu na strednej škole Waseda.


Nasledovného roku prestupuje na Tokyjskú strednú armádnu školu a náslende na Centrálnu armádnú strednú školu.


V 1899 nastupuje štúdium na Imperiálnej vojnenskej akaémii, ktorú ukončuje v 1904. Po ukončení je pridelený k 1. pešiemu pluku ako podporučík.


V rokoch 1910 až 1913 absolbuje armádne vojnové kolégium a krátko po jeho ukončení sa stáva kapitánom. Po tomto období zastáva rôzne štábne pozície a krátko začiatkom 20 rokov pôsobí v Číne ako poradca.


V rokoch 1932 - 1933, Okamura pôsobí ako zástupca náčelníka štábu Šanghajskej expedičnej armády. Po tomto období pôsobí ako vojenský atašé v was Manchukuo 1933-1934.
V 1936 sa stáva generál porčíkom a je mu zverené velenie 2. divízie. Divízia sa nachádza na pevnine a účastní sa incidentu na moste Marco Polo v 1937.


Rok po incidente na moste Marco Polo, v roku 1938 je mu zverené velenie 11. armády, ktorá sa podieľala na mnohých akciách druhej Sino Japonskej vojny. Okamura pri bojoch mal autorizáciu od Cisára Showa na použitie chemických zbraní pri boji.


V apríly 1940 sa Okamura stáva generálom a v júly 1941 velitelom Armády severočínskej zóny.


V decembri 1941 dostáva rozkaz No 575, ktorý má za svoj prvotný ciel porážku Čínskej červenej armády a použitie spálenej zeme, čo má ako konečný následok smrť viac ako 2,7 mil. Čínskych civilov.


V 1944 velí ako vrchný velitel masívnej a úspešnej operácii Ichigo, zameranej proti letiskám v južnej Číne a osobne si berie velenie Armády 6. zóny.


Zakrátko na to, dostáva pod svoje velenie Čínsku expedičnú armada. Po ukončení vojny, Okamura reprezentoval Japonskú armadu operujúcu na bojisku Čína, Burma, India na kapitulačnej ceremónii v Nanjing dňa 9.9.1945.


V júly 1948 je Okamura obvinený z vojnových zločinov Nanjingským tribunálom pre vojnové zločiny. Avšak ihneď na to, sa mu dostáva osobnej ochrany od lídra národných Čínskych síl Chiang Kai-sheka, ktorý ho poveruje byť vojenským poradcom vlády Kuomintangu (KMT).
Okamura sa vracia v 1949 do Japonska a v 1966 umiera.
zdroj
en.wikipedia.org
ja.wikipedia.org;
www.generals.dk
japanese.china.org.cn

Okamura, Jasudži - pri podpise aktu kapitulácie v Nanjing 9.9.1945

pri podpise aktu kapitulácie v Nanjing 9.9.1945
Okamura, Jasudži - pri podpise aktu kapitulácie v Nanjing 9.9.1945

pri podpise aktu kapitulácie v Nanjing 9.9.1945
Okamura, Jasudži - prichádzajúc na ceremóniu kapitulácie

prichádzajúc na ceremóniu kapitulácie
Okamura, Jasudži - pred súdom

pred súdom
URL : https://www.valka.cz/Okamura-Jasudzi-t125683#426526Verze : 0
MOD