Main Menu
User Menu

Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR

Odznaky triednosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR

     
Název:
Name:
Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR
Název v originále:
Original Name:
Odznaky triednosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1993
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Majster
Inštruktor
Pamätný - zlatý
Pamätný - strieborný
1. trieda
2. trieda
3. trieda
bez triedy
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Marcinko, J.,Slovenské insígnie, Košice 2010, 1 vyd., 215 s.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427248Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427248Version : 0
Odznak špecialistu padákový odborník letectva


V Ozbrojených silách SR sú zavedené aj triednostné odznaky u niektorých špeciálnych druhov vojsk.
Jedným druhom je aj Odznak špecialistu OS SR - padákový odborník letectva


Má šesť typov a to:


Majster
Inštruktor
Pamätný
1. trieda
2. trieda
3. trieda


Základ odznaku je rovnaký a triedi sa iba podľa výzoru zlatého štítku v oblasti šnúr padáka.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#164876Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#164876Version : 0
Odznak špecialistu - odborník triednosti padákového odborníka:


Od roku 1993 bolo súčasťou profilovania prieskumných jednotiek aj cieľavedomé utváranie profesionálnej a stavovskej súdržnosti dôstojníkov, práporčíkov, poddôstojníkov a mužstva.


V tom istom roku sa obnovili stavovské tradície a symbolika vojenských výsadkárov (symbolika bola zriadená federálnym ministrom obrany Českej a Slovenskej federatívnej republiky L.Dobrovským).


Získanie každého zo zavedených kvalifikačných stupňov je podmienené náročnými kritériami, vymedzenými príslušnými ustanoveniami odborného predpisu Výs-3-1 Výsadková príprava.


Zavedená symbolika, pri dodržaní zásad heraldiky, predstavuje rozovretú kupolu padáka (znak príslušnosti k výsadkovým jednotkám), orla s rozovretými peruťami (symbol Slovenska a tiež odvahy, dravosti a neohrozenosti. Orol drží v pazúroch gotický štít, na ktorom je umiestnená trojlistová vrtuľa. Napokon označenie dosiahnutého kvalifikačného stupňa odbornosti vojenského výsadkára:
3.trieda,
2.trieda,
1.trieda,
Pamätný odznak padákového odborníka,
Inštruktor,
Majster,


Odznak má rozmery 70x53 mm.Zdroj:
- archív autora,
- Slovenskí vojenskí výsadkári 1939-2004,(ISBN 80-89169-06-6),
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#292637Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#292637Version : 0
     
Název:
Name:
Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysazovač mistr
Název v originále:
Original Name:
Odznaky triednosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysadzovač majster
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1993
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Marcinko, J.,Slovenské insígnie, Košice 2010, 1 vyd., 215 s.
Foto c.i. František
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427489Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427489Version : 0
Podmienky pre získanie odznaku
Padákový odborník letectva MAJSTERUdeľuje sa nositeľom odznaku INŠTRUKTOR, ak sú trvalo hodnotení "výborne" pri plnení všetkých funkčných povinností, pravidelne plnia plán zoskokov, výborne poznajú padákovú záchrannú a výsadkovú techniku, padákové prístroje a prípravu na ich použitie, metodiku pozemnej prípravy lietajúceho personálu na zoskok padákom, výborne ovládajú riadenia zoskokov a absolvovali predpísaný a druh zoskokov.
Zdroj: Ján Bartko "Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky /1944 - 2004/
Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR - Odznak je razený z  ťažkého hrubého kovu povrchovo upravený na vzhľad starého striebra.

zdroj: Zbierka odznakov autora.

Odznak je razený z ťažkého hrubého kovu povrchovo upravený na vzhľad starého striebra.

zdroj: Zbierka odznakov autora.

URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427478Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427478Version : 0
     
Název:
Name:
Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysazovač instruktor
Název v originále:
Original Name:
Odznaky triednosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysadzovač instruktor
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1993
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Marcinko, J.,Slovenské insígnie, Košice 2010, 1 vyd., 215 s.
Foto i.c. František
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427490Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427490Version : 0
Podmienky pre získanie odznaku
Padákový odborník letectva INŠTRUKTOR


Udeľuje sa nositeľom odznaku 1. triedy, ak pri výkone funkcie dosahujú trvalo dobré výsledky, výborne poznajú padákovú záchrannú a výsadkovú techniku, padákové prístroje, prípravu na ich použitie a metodiku prípravy lietajúceho personálu na zoskok padákom, zastávajú pomocné funkcie pri zoskokoch a absolvovali predpísaný počet a druh zoskokov.
Zdroj: Ján Bartko "Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky /1944 - 2004/
Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR - Odznak je razený z ťažkého hrubého kovu povrchovo upravený na vzhľad starého striebra.
Zdroj: Zbierka odznakov autora

Odznak je razený z ťažkého hrubého kovu povrchovo upravený na vzhľad starého striebra.
Zdroj: Zbierka odznakov autora

URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427479Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427479Version : 0
     
Název:
Name:
Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysazovač I. třídy
Název v originále:
Original Name:
Odznaky triednosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysadzovač I. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1993
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Marcinko, J.,Slovenské insígnie, Košice 2010, 1 vyd., 215 s.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427492Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427492Version : 0
Podmienky pre získanie odznaku


Padákový odborník letectva 1. triedy


Udeľuje sa nositeľom odznaku 2. triedy, ak výborne poznajú osobné a brzdiace padáky, padákové prístroje a prípravu na ich použitie, padákové záchranné systémy a ich balenie metodiku prípravy lietajúceho personálu na zoskok padákom a absolvovali predpísaný počet a druh zoskokov.
Triednosť udeľuje veliteľ leteckej základne na návrh skúšobnej komisie pod vedením náčelníka padákovej záchrannej a výsadkovej prípravy leteckej základne.
Odznak je razený z ťažkého hrubého kovu povrchovo upravený na vzhľad starého striebra.
Udeľuje sa vojakom, poddôstojníkom, rotmajstrom, práporčíkom a dôstojníkom, ktorí sú zaradení do funkcie s predpísanou odbornosťou, fyzicky sú spôsobilí a vykonávajú pozemnú a padákovú prípravu.Zdroj: Ján Bartko "Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky /1944 - 2004/, /knižný archív autora/.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427481Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427481Version : 0
     
Název:
Name:
Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysadzovač II. třídy
Název v originále:
Original Name:
Odznaky triednosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysadzovač II. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1993
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Marcinko, J.,Slovenské insígnie, Košice 2010, 1 vyd., 215 s.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427493Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427493Version : 0
Podmienky pre získanie odznaku


Padákový odborník letectva 2. triedy


Udeľuje sa nositeľom odznaku 3. triedy, ak výborne poznajú osobné a brzdiace padáky, padákové prístroje a prípravu na ich použitie, metodiku pozemnej prípravy jednotlivca na zoskok padákom a absolvovali predpísaný počet a druh zoskokov.
Triednosť udeľuje veliteľ leteckej základne na návrh skúšobnej komisie pod vedením náčelníka padákovej záchrannej a výsadkovej prípravy leteckej základne.
Odznak je razený z ťažkého hrubého kovu povrchovo upravený na vzhľad starého striebra.
Udeľuje sa vojakom, poddôstojníkom, rotmajstrom, práporčíkom a dôstojníkom, ktorí sú zaradení do funkcie s predpísanou odbornosťou, fyzicky sú spôsobilí a vykonávajú pozemnú a padákovú prípravu.Zdroj: Ján Bartko "Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky" /1944 - 2004/, /knižný archív autora/.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427483Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427483Version : 0
     
Název:
Name:
Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysazovač III. třídy
Název v originále:
Original Name:
Odznaky triednosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysadzovač III. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1993
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Marcinko, J.,Slovenské insígnie, Košice 2010, 1 vyd., 215 s.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427494Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427494Version : 0
Podmienky pre získanie odznaku


Padákový odborník letectva 3. triedy


Udeľuje sa po splnení pozemmnej padákovej prípravy a absolvovaní piatich zoskokov padákom, z toho troch zoskokov na priebežné otváranie a dvoch s oneskoreným otvorením padáka.
Triednosť udeľuje veliteľ leteckej základne na návrh skúšobnej komisie pod vedením náčelníka padákovej záchrannej a výsadkovej prípravy leteckej základne.
Odznak je razený z ťažkého hrubého kovu povrchovo upravený na vzhľad starého striebra.
Udeľuje sa vojakom, poddôstojníkom, rotmajstrom, práporčíkom a dôstojníkom, ktorí sú zaradení do funkcie s predpísanou odbornosťou, fyzicky sú spôsobilí a vykonávajú pozemnú a padákovú prípravu.Zdroj: Ján Bartko "Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky" /1944 - 2004/, /knižný archív autora/.
Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR - Odznak je razený z ťažkého hrubého kovu povrchovo upravený na vzhľad starého striebra.
Zdroj: Zbierka odznakov autora.

Odznak je razený z ťažkého hrubého kovu povrchovo upravený na vzhľad starého striebra.
Zdroj: Zbierka odznakov autora.

URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427484Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427484Version : 0
     
Název:
Name:
Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysazovač bez třídy
Název v originále:
Original Name:
Odznaky triednosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR letecký vysadzovač bez triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1993
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Marcinko, J.,Slovenské insígnie, Košice 2010, 1 vyd., 215 s.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427495Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427495Version : 0
Podmienky pre získanie odznaku


Padákový odborník letectva bez triedy - starý typ


Udeľuje sa vojakom, poddôstojníkom, práporčíkom a dôstojníkom, ktorí sú zaradení na funkcie s predpísanou odbornosťou, sú fyzicky spôsobilí a vykonávajú pozemnú padákovú prípravu.


Zdroj: Ján Bartko "Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky" /1944 - 2004/, /knižný archív autora/.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427488Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#427488Version : 0
Prvý obrázok je
Majster


Druhý obrázok je
Inštruktor
Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#164877Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#164877Version : 0
Tretí obrázok je
PamätnýŠtvrtý obrázok je
Padákový odborník letectva 1. triedy
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#164878Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#164878Version : 0
Piaty obrázok je
Padákový odborník letectva 2. triedyŠiesty obrázok je
Padákový odborník letectva 3. triedy
Odznaky třídnosti padákového odborníka Vzdušných sil Ozbrojených sil SR - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-tridnosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#164879Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-triednosti-padakoveho-odbornika-Vzdusnych-sil-Ozbrojenych-sil-SR-t41946#164879Version : 0