Main Menu
User Menu

Odznaky a hodnostné označenia OS SR

Odznaky a hodnostné označenia OS SR


V tejto téme sa chcem venovať odznakom a hodnostným označeniam OS SR a to jednotlivým súčiastkam.


Prvý je čapicový odznak delí sa na:
Veľký - nosí sa na čiapkách /brigadírkach/ služobnej, spoločenskej, slávnostnej na ktorých sa nosí v kombimácií s podbradníkom a dvoma gombíkmi a na zimnej ušianke.


Malý - nosí sa na lodičke a baretke.


Typ je
generálsky - zlatý /nosí ho brigádny generál až generál/
dôstojnícky - matný zlatý /nosí ho poručík až plukovník/
mužstva a poddôstojníkov, práporčíkov - strieborný /nosí ho vojak až nadpráporčík/


Poznámka : Pre vojakov povinnej služby sa do 31. 12. 2005 využívala verzia v bronzovom prevedení bez farebného znaku.


Ako ukážku dávam veľký dôstojnícky čiapkový odznak.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165192Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165192Version : 0
Rukávový odznak OS SR nosí sa na služobnej rovnošate na ľavom rukáve 15 cm pod plecom.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165194Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165194Version : 0
Košeľový odznak je nosený na ľavom náprsnom vrecku na všetkých typoch košieľ OS SR.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165196Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165196Version : 0
Generálska golierová ratolesť - vyšívaná.


Používa sa na generálskych služobných uniformách pri hodnostiach brigádny generál až generál.


Novšia verzia ma miesto ASR zobrazené OS SR


Zobrazená je staršia verzia z ASR. Zdroj web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165197Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165197Version : 0
Odznak absolventa vysokej školy


Odznak môžu nosiť profesionálny vojaci po ukončení vysokoškolského vzdelania.
Existuje aj opačne otočena staršia verzia.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165201Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165201Version : 0
Odznak absolventa akademického kurzu generálneho štábu

Odznak môžu nosiť profesionálny vojaci po ukončení akademického kurzu generálneho štábu /tzv. "čakateľ na generála/ a generáli.

Pred dosiahnutím generálskej hodnosti sa pri hodnosti uvádza "gšt." /napr. plukovník gšt./
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165205Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165205Version : 0
Kovová spona na kravatu


Nosí sa prí služobnej uniforme na kravate.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165207Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165207Version : 0
Hodnostné označenie /frčka/


Tvorý ju štvorec s guľkou v strede je striebristé a nosí sa pri hodnostiach slobodník 1 ks a desiatník 2 ks v kombinácií s pásikom dlhým 30 mm a širokým 5 mm.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165208Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165208Version : 0
Hodnostné označenie /hviezdička strieborná/


Je to päťcípa hviezda - strieborná s rozmerom 15 mm.
Nosia ju hodnosti čatár až štábny nadrotmajster v kombinácií so strieborným pásikom o rozmeroch 30 mm X 5 mm.
Pri hodnostiach podpráporčík až nadpráporčík v kombinácií so strieborným šujtášom.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165213Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165213Version : 0
Hodnostné označenie /hviezdička zlatá/


Je to päťcípa hviezda - zlatá s rozmerom 20 mm.
Nosia ju hodnosti poručík až kapitán bez kombinácie.
Pri hodnostiach major až plukovník v kombinácií so zlatým šujtášom.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165214Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165214Version : 0
Hodnostné označenie /hviezdička zlatá - generálska/


Je to päťcípa hviezda - zlatá s guľkou v strede s rozmerom 20 mm.
Nosia ju hodnosti brigádny generál až generál v kombinácií so zlatým generálskym šujtášom a generalskou ratolesťou.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165217Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165217Version : 0
Hodnostné označenie /generálska ratolesť/


Je to ratolesť nosená na výložkach.
Nosia ju hodnosti brigádny generál až generál v kombinácií so zlatým generálskym šujtášom a generálskymi hviezdami.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165219Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#165219Version : 0
V tejto téme by bolo možno vhodné časom príspevky kvôli lepšej prehľadnosti štrukturovať, napríklad takto:
1. hodnostné označenia kovové,
2. hodnostné označenia textilné,
3. ostatné textilné znaky a domovenky,
4. šujtaše a podbradníky,
5. šnúry audienčné,
5. gombíky rovnošatové,
6. spony k viazankám,
7. pracky k opásku atď.


V tejto téme by mali byť zahrnuté všetky označenia príslušnosti k OS SR alebo rozlišovacie znaky hodnosti bez ohľadu na materiál a spôsob ich vyhotovenia
(odznak, textilná nášivka, potlač na látku, symbol ako súčasť inej náležitosti uniformy - spony, pracky; iné), ktoré sú súčasťou uniforiem a ich náležitostí príslušníkov OS SR.


Každý znak (označenie) by mal byť popísaný podľa rovnakého algoritmu, napr.:
1. správny terminologický názov,
2. špecifikácia (stručný popis znaku, materiál zhotovenia, farebnosť, typy, rozmery a i.), 3. vymenovanie použitia, 4. citovanie predpisu, ktorým bol uvedený do používania, 5. detailná fotografia (fotografie) znaku.


Pri už uvedených označeniach odznakov by bolo vhodnejšie namiesto termínov - strieborný, zlatý - uvádzať striebristý, zlatistý. Nejde totiž o látkový názov odvodený z materiálu (striebro, zlato), ale len o prenesené vyjadrenie podobnosti znaku týchto materiálov (striebristosť, zlatistosť). Tá sa dosahuje pritom výberom rozličného materiálu, resp. spôsobom výroby alebo úpravy.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#289270Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#289270Version : 0
Hodnostné označenie vojenského duchovného na poľnom odeve. Tvar pre ekvivalent hodnosti major až plukovník. Pre ekvivalent hodnosti poručík až kapitán ,je použité tenké čierne lemovanie výložky.
Ak sa mi podarí zohnať včas aj označenie na uniformu, dodám.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#309664Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#309664Version : 0
MOD
Vážení slovenští kolegové,


nechci Vám do toho kecat, ale ta generálská ratolest, jak zde uvádíte, je ještě aktivně užívaná? Já jsem viděl, že jí vystřídala ratolest se slovenským státním znakem.


Stejně tak ta vyšívaná gen. ratolest. ASR -> OS SR?
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#309672Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#309672Version : 0
No niekde stačí lepšie čítať - u generálskej ratolesti je jasne napísané:


Citace :

Novšia verzia ma miesto ASR zobrazené OS SR


Zobrazená je staršia verzia z ASR
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#309675Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#309675Version : 0
MOD

Citace - buko1 :

No stačí čítať - u generálskej ratolesti je jasne napísané:


Citace :

Novšia verzia ma miesto ASR zobrazené OS SR


Zobrazená je staršia verzia z ASRVýborně, a co ta generálná ratolest výložková?
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#309676Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#309676Version : 0
Vojenská osveta - Vojenská symbolika, použitie vojenských symbolov od minulosti po súčasnosť
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#483792Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznaky-a-hodnostne-oznacenia-OS-SR-t41988#483792Version : 0