Main Menu
User Menu

Odznak za zranění pro německého dobrovolníka ve španělském boji za svobodu 1936-1939 (legie Condor)

Wound Badge for German Volunteer in Spanish Fight for Freedom 1936-1939 (Legion Condor) / Das Verwundeten-Abzeichen für deutsche Freiwillige Im spanischen Freiheitskampf 1936-1939 (Legion Condor)

     
Název:
Name:
Odznak za zranění pro německého dobrovolníka ve španělském boji za svobodu 1936-1939
Název v originále:
Original Name:
Das Verwundeten-Abzeichen für deutsche Freiwillige Im spanischen Freiheitskampf 1936-1939
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.05.1939
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1940
Struktura:
Structure:
Zlatý
Stříbrný
Černý
Poznámka:
Note:
Oproti 2. typu, který byl taktéž založen v 1939, má okraj tvarovaný, nikoli hladký.
Zdroje:
Sources:
Vyznamenání a bojové odznaky Třetí říše I.
Svetozár Pavlík
Vydavatelství Kozák-Press
URL : https://www.valka.cz/Odznak-za-zraneni-pro-nemeckeho-dobrovolnika-ve-spanelskem-boji-za-svobodu-1936-1939-legie-Condor-t197924#568160Verze : 0
     
Název:
Name:
Zlatý odznak za zranění pro německého dobrovolníka ve španělském boji za svobodu 1936-1939
Název v originále:
Original Name:
Das golden Verwundeten-Abzeichen für deutsche Freiwillige Im spanischen Freiheitskampf 1936-1939
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.05.1939
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
udělováno dobrovolníkům německým za jejich účast ve španělské občanské válce 1936-1939 v legii Condor a byli zraněni v boji proti nepříteli.
Zdroje:
Sources:
Vyznamenání a bojové odznaky Třetí říše I.
Svetozár Pavlík
Vydavatelství Kozák-Press
URL : https://www.valka.cz/Odznak-za-zraneni-pro-nemeckeho-dobrovolnika-ve-spanelskem-boji-za-svobodu-1936-1939-legie-Condor-t197924#568161Verze : 0
     
Název:
Name:
Stříbrný odznak za zranění pro německého dobrovolníka ve španělském boji za svobodu 1936-1939
Název v originále:
Original Name:
Das silbern Verwundeten-Abzeichen für deutsche Freiwillige Im spanischen Freiheitskampf 1936-1939
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.05.1939
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
udělováno dobrovolníkům německým za jejich účast ve španělské občanské válce 1936-1939 v legii Condor a byli zraněni v boji proti nepříteli.
Zdroje:
Sources:
Vyznamenání a bojové odznaky Třetí říše I.
Svetozár Pavlík
Vydavatelství Kozák-Press
URL : https://www.valka.cz/Odznak-za-zraneni-pro-nemeckeho-dobrovolnika-ve-spanelskem-boji-za-svobodu-1936-1939-legie-Condor-t197924#568162Verze : 0
     
Název:
Name:
Černý odznak za zranění pro německého dobrovolníka ve španělském boji za svobodu 1936-1939
Název v originále:
Original Name:
Das schwarzern Verwundeten-Abzeichen für deutsche Freiwillige Im spanischen Freiheitskampf 1936-1939
Datum vzniku:
Date of Establishment:
22.05.1939
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1940
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
udělováno dobrovolníkům německým za jejich účast ve španělské občanské válce 1936-1939 v legii Condor a byli zraněni v boji proti nepříteli.
Zdroje:
Sources:
Vyznamenání a bojové odznaky Třetí říše I.
Svetozár Pavlík
Vydavatelství Kozák-Press
URL : https://www.valka.cz/Odznak-za-zraneni-pro-nemeckeho-dobrovolnika-ve-spanelskem-boji-za-svobodu-1936-1939-legie-Condor-t197924#568163Verze : 0