Main Menu
User Menu

Odznak vycvičenosti ozbrojených síl

Odznak vycvičenosti ozbrojených síl


bol zriadený výnosom MO SR z 8.11.2007, príloha č. 5/d. Typovo patrí k triednostným odznakom ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Má 5 typov:
- čestná trieda,
- majster,
- I. trieda,
- II. trieda,
- III. trieda.


Zdroj: Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. SEOPMVL-106-84/2007-OdL., ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 3. októbra 2005 č. SELP/K-17/5-91, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových náležitostí a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov (oznámenie č. 454/2005 Z. z.). In: Vestník MO SR, č. 98/2007 z 15.11.2007
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-vycvicenosti-ozbrojenych-sil-t79415#291582Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-vycvicenosti-ozbrojenych-sil-t79415#291582Version : 0
Odznak vycvičenosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky:


Má 5 typov a udeľuje sa po splnení podmienok v poradí:
- III. trieda,
- II. trieda,
- I. trieda,
- majster,
- čestná trieda,
Zdroj:
- archív autora,
- Výnos MO SR z 8. novembra 2007 č. SEOPMVL-106-84/2007-OdL,
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-vycvicenosti-ozbrojenych-sil-t79415#292409Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-vycvicenosti-ozbrojenych-sil-t79415#292409Version : 0