Main Menu
User Menu
Odznak vojenský pyrotechnik


bol zriadený výnosom MO SR z 9.12.2008, príloha č. 4. Typovo patrí k triednostným odznakom ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Má 2 typy: -odborný pyrotechnik,
-pomocný pyrotechnik.


Zdroj: Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-97-172//2008-OdL., ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových náležitostí a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov In: Vestník MO SR, č. 102/2008 z 10.12.2008
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-vojensky-pyrotechnik-t79414#291581Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-vojensky-pyrotechnik-t79414#291581Version : 0
Odznak Vojenský pyrotechnik:


Schválená podoba platná od 01.01.2009.
Zdroj:
- Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-92-172/2008-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných ná-ležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov vo-jenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov,
- archív autora,
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-vojensky-pyrotechnik-t79414#293218Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-vojensky-pyrotechnik-t79414#293218Version : 0