Main Menu
User Menu

Odznak špecialistu vysadkára

     
Název:
Name:
Odznak specialisty výsadkáře
Název v originále:
Original Name:
Odznak špecialistu vysadkára
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1993
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
3.trieda,
2.trieda,
1.trieda,
Výsadkár,
Inštruktor,
Majster,
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
archiv S.K.P. viz dále
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426832Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426832Version : 0
Odznak špecialistu vysadkára


V Ozbrojených silách SR sú zavedené aj triednostné odznaky u niektorých špeciálnych druhov vojsk.
Jedným druhom je aj Odznak špecialistu OS SR - vysadkár


Má šesť typov a to:


Výsadkár Armády SR /ozbrojených síl SR/
Majster
Inštruktor
1. trieda
2. trieda
3. trieda


Základ odznaku je rovnaký a triedi sa iba podľa výzoru zlatého štítku v oblasti šnúr padáka.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#164865Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#164865Version : 0
Odznak špecialistu - odznak triednosti výsadkára:


Od roku 1993 bolo súčasťou profilovania prieskumných jednotiek aj cieľavedomé utváranie profesionálnej a stavovskej súdržnosti dôstojníkov, práporčíkov, poddôstojníkov a mužstva.


V tom istom roku sa obnovili stavovské tradície a symbolika vojenských výsadkárov (symbolika bola zriadená federálnym ministrom obrany Českej a Slovenskej federatívnej republiky L.Dobrovským).


Získanie každého zo zavedených kvalifikačných stupňov je podmienené náročnými kritériami, vymedzenými príslušnými ustanoveniami odborného predpisu Výs-3-1 Výsadková príprava.


Zavedená symbolika, pri dodržaní zásad heraldiky, predstavuje rozovretú kupolu padáka (znak príslušnosti k výsadkovým jednotkám), orla s rozovretými peruťami (symbol Slovenska a tiež odvahy, dravosti a neohrozenosti), dýka s čepeľou smerujúcou nahor, zovretú v dlani (symbol príslušnosti k špeciálnym jednotkám) a napokon označenie dosiahnutého kvalifikačného stupňa odbornosti vojenského výsadkára:
3.trieda,
2.trieda,
1.trieda,
Výsadkár,
Inštruktor,
Majster,


Odznak má rozmery 70x54 mm.


Zdroj:
- archív autora,
- Slovenskí vojenskí výsadkári 1939-2004,(ISBN 80-89169-06-6),
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#292634Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#292634Version : 0
     
Název:
Name:
Odznak výsadkáře - mistra
Název v originále:
Original Name:
Odznak výsadkara- majster
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426915Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426915Version : 0
Podmienky pre získanie odznaku Výsadkár - MAJSTER- získanie triednosti výsadkár – inštruktor
- splnenie 250 zoskokov, z toho najmenej:
- 20 zoskokov s ručným otvorením padáka / z toho 5 zoskokov s dobou voľného pádu 30 sekúnd /
- 40 zoskokov s výstrojom a výzbrojou v noci /z toho 15 zoskokov s oneskorením otvorením padáka /10 sekúnd/
- 25 zoskokov s výstrojom a výzbrojou a osobným zásobníkom / z hoho 10 zoskokov v noci /
- 25 zoskokov na neznámu plochu
- 5 zoskokov so samovysadením z výšky 1000 metrov a pristátim 10 metrov od stredu označeného kruhu
- 10 zoskokov do vody
- 15 zoskokov s oneskorením otvorením padáka 20 sekúnd a viac
- 5 zoskokov s výšky 300 metrov
- 8 zoskokov v ochrannej maskeKaždý odznak má na rubovej strane vyrazené matričné číslo. Dublety sú bez čísla.


Rozmery odznaku sú 69,5 x 59 mm. Zapínanie na uniformu je pomocou skrutky.


Odznak je razený s ťažkého, hrubého kovu povrchovo upraveného na vzhľad starého striebra.


Triednosť „MAJSTER – výsadkár“ – udeľuje veliteľ Armády Slovenskej republiky na návrh skúšobnej komisie.
Zdroj: Ján Bartko Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky 1944 - 2004 + knižný archív autora.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426969Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426969Version : 0
Podmienky pre získanie odznaku Výsadkár - INŠTRUKTOR- získanie odznaku výsadkára 1. triedy
- splnenie 100 zoskokov z toho najmenej:
- 10 zoskokov s výstrojom a výzbrojou v noci
- 5 zoskokov s výstrojom a výzbrojou v noci s oneskorením otvorením 10 sekúnd
- 15 zoskokov s výstrojom a výzbrojou a osobným zásobníkom
- 10 zoskokov na neznámu plochu
- 5 zoskokov so samovysadením z výšky 1000 metrov a pristátim 20 metrov od stredu označeného kruhu
- 10 zoskokov s ručným otvorením padáka a dobou volného pádu 10 až 15 sekúnd
- 5 zoskokov s oneskoreným otvorením padáka 30 sekúnd
- 5 zoskokov do vody
- 2 zoskoky z výšky 300 metrov
- 2 zoskoky v ochrannej maske


Triednosť „Výsadkár Inštruktor“ – udeľuje veliteľ vojska / náčelník správy / VASR na návrh skúšobnej komisie.Zdroj : Ján Bartko Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky 1944 - 2004 + knižný archív autora.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426971Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426971Version : 0
     
Název:
Name:
Odznak specialisty výsadkáře - instruktora
Název v originále:
Original Name:
Odznak vysadkara - instruktora
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#427091Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#427091Version : 0
     
Název:
Name:
Odznak specialisty výsadkáře I. třídy
Název v originále:
Original Name:
Odznak vysadkara I. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#427092Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#427092Version : 0
Výsadkár 1. triedy


Podmienky pre získanie odznaku


- získanie 2. triedy výsadkára
- splnenie 50 zoskokov padákom, z toho najmenej:
- 6 zoskokov s výzbrojou a výstrojom v noci a s oneskorením otvoreným otvorením 10 sekúnd
- 2 zoskoky s výstrojou a výzbrojom s oneskoreným otvorením 20 sekúnd
- 3 zoskoky s výstrojom a výzbrojou na neznámu plochu
- 1 zoskok z výšky 300 metrovKaždý odznak má na rubovej strane vyrazené matričné číslo. Dublety sú bez čísla.
Rozmery odznaku sú 69,5 x 59 mm. Zapínanie na uniformu je pomocou skrutky.
Odznak je razený s ťažkého, hrubého kovu povrchovo upravené na vzhľad starého striebra.


Triednosť „Výsadkár 1. triedy“ udeľuje veliteľ útvaru / veliteľ prieskumného práporu/ na návrh skúšobnej komisie.


Zdroj :Ján Bartko Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky 1944 - 2004 + knižný archív autora.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426973Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426973Version : 0
     
Název:
Name:
Odznak specialisty výsadkáře II. třídy
Název v originále:
Original Name:
Odznak špecialistu vysadkára II. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1993
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
archiv S.K.P. viz dále
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#427237Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#427237Version : 0
Výsadkár 2. triedy


Podmienky pre získanie odznaku


- získanie 3. triedy výsadkára
- splnenie 20 zoskokov padákom, z toho:
- 3 zoskoky s výzbrojou a výstrojom v noci
- 2 zoskoky s osobným zásobníkom alebo dlhou zbraňou
- 1 zoskok s osobným zásobníkom v noci
- 2 zoskoky s výstrojom a výzbrojou a oneskoreným otvoreným padáka minimálne 10 sekúnd


Každý odznak má na rubovej strane vyrazené matričné číslo. Dublety sú bez čísla.
Rozmery odznaku sú 69,5 x 59 mm. Zapínanie na uniformu je pomocou skrutky.
Odznak je razený s ťažkého, hrubého kovu povrchovo upravené na vzhľad starého striebra.


Triednosť „Výsadkár 2. triedy“ udeľuje veliteľ útvaru / veliteľ prieskumného práporu/ na návrh skúšobnej komisie.Zdroj :Ján Bartko Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky 1944 - 2004 + knižný archív autora.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426975Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426975Version : 0
     
Název:
Name:
Odznak specialisty výsadkáře III. třídy
Název v originále:
Original Name:
Odznak špecialistu vysadkára III. triedy
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1993
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
archiv S.K.P. viz dále
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#427238Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#427238Version : 0
Výsadkár 3. triedy


Podmienky získania odznaku


/ metodický rad 5 zoskokov / - zoznamovací zoskok


- zoskok s výstrojom a výzbrojou
- zoskok s otvorením záložného padáka
- zoskok s výstrojom, výzbrojou a osobným zásobníkom do 30 kg
- zoskok s výstrojom, výzbrojou v skupine v noci


Triednosť „Výsadkár 3. triedy“ udeľuje veliteľ útvaru / veliteľ prieskumného práporu/ na návrh skúšobnej komisie.Zdroj : Ján Bartko Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky 1944 - 2004 + knižný archív autora.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426977Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426977Version : 0
     
Název:
Name:
Odznak specialisty výsadkáře - bez třídy
Název v originále:
Original Name:
Odznak špecialisu vysadkára - bez triednosti
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1993
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#427244Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#427244Version : 0
Výsadkár bez triednosti.


Sa udeľuje výsadkárom po skončení aktívnej činnosti, ktorí prechádzajú ny nevýsadkovú funkciu a neplnia ročný plán zoskokov, prípadne odchádzajú do zálohy a stávajú sa členmi Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky.


Rozmery odznaku sú 69,5 x 59 mm. Zapínanie na uniformu je pomocou skrutky.
Odznak je razený s ťažkého, hrubého kovu povrchovo upravené na vzhľad starého striebra.


Zdroj :Ján Bartko Československé, Slovenské a České vojenské výsadkové odznaky 1944 - 2004 + knižný archív autora.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426979Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426979Version : 0
Prvý je
Výsadkár Armády SR /ozbrojených síl SR/

Druhý je
Majster
Odznak špecialistu vysadkára - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#164866Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#164866Version : 0
Tretí obrázok je
InštruktorŠtvrtý obrázok je
Výsadkár 1. triedy
Odznak špecialistu vysadkára - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#164871Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#164871Version : 0
Piaty obrázok je
Výsadkár 2. triedyŠiesty obrázok je
Výsadkár 3. triedy
Odznak špecialistu vysadkára - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#164873Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#164873Version : 0
Diskuse
Děkuji za doplnění, určitě v rámci úprav, které se tu teď snažím udělat, tak doplním. Ale současně převedu pod dekorace spolků, kam to už podle názvu a zřizovatele patří.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426856Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426856Version : 0
zajímavé podmínky, podle slovenských pravidel bych dosáhl na stupeň instruktor, u nás to stačí akorát podle starého na zlatou dvojku a podle nového zlatý odznak...
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426980Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-specialistu-vysadkara-t41942#426980Version : 0