Main Menu
User Menu

Odznak špec. letectva a PVO technik letectva a technik PVO

Odznak špecialistu letectva a PVO technik letectva a technik PVO


V Ozbrojených silách SR sú zavedené aj triednostné odznaky u niektorých špeciálnych druhov vojsk.


Dvoma druhmi odznakov sú aj Odznak špecialistu letectva a PVO - technik letectva /technik protivzdušnej obrany/


Každý typ má tri triedy:


1. trieda - zlaté prevedenie
2. trieda - strieborné prevedenie
3. trieda - bronzové prevedenie


Tvar odznaku :


Odznak špecialistu letectva a PVO - technik letectva - tvorí ho veniec v ktorom je trojlistá letecká vrtuľa a dole slovenský znak.


Odznak špecialistu letectva a PVO - technik protivzdušnej obrany - tvorí ho veniec v ktorom je raketa, radar a dole slovenský znak.
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-spec-letectva-a-PVO-technik-letectva-a-technik-PVO-t41948#164887Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-spec-letectva-a-PVO-technik-letectva-a-technik-PVO-t41948#164887Version : 0
Odznak špecialistu letectva a PVO - technik letectva


1. trieda - zlaté prevedenie / prvý obrázok /


2. trieda - strieborné prevedenie / druhý obrázok /


3. trieda - bronzové prevedenie / tretí obrázok /
Odznak špec. letectva a PVO technik letectva a technik PVO - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-spec-letectva-a-PVO-technik-letectva-a-technik-PVO-t41948#164888Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-spec-letectva-a-PVO-technik-letectva-a-technik-PVO-t41948#164888Version : 0
Odznak špecialistu letectva a PVO - technik protivzdušnej obrany


1. trieda - zlaté prevedenie / prvý obrázok /


2. trieda - strieborné prevedenie / druhý obrázok /


3. trieda - bronzové prevedenie / tretí obrázok /
Odznak špec. letectva a PVO technik letectva a technik PVO - web.army.sk

web.army.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-spec-letectva-a-PVO-technik-letectva-a-technik-PVO-t41948#164890Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-spec-letectva-a-PVO-technik-letectva-a-technik-PVO-t41948#164890Version : 0
Podmienky udeľovania odznakov
Technik letectva, Technik PVO


Špecialistom letectva aPVO, ktorí splnili podmienky, udeľuje odznak "Specialista letectva a PVO" veliteľ /náčelník/ alebo ním poverený zástupca pri slávnostnej príležitosti. Pridelenie odznaku sa zaznamená v spise vojska. Odznaky sú číslované. Nosia sa na pravom náprsnom vačku uniformy.
Ak sa dopustí nositeľ odznaku "Špecialista letectva a PVO"
vážnych disciplinárnych priestupkov alebo trestných činov, ktoré bezprostredne súvisia s jeho odborným zaradením je mu odznak na návrh príslušného veliteľa odobratý. Odznak sa vracia späť do evidencie armády SR.
Dočasne môže odznak odobrať veliteľ, ktorý má právo odznak udeliť. Triednosť sa odoberá na určitú dobu /kalendárne mesiace.


Zdroj: Jozef Veselovský - Pomôcka pre zberateľov - "Československé a Slovenské odznaky letectva /1918 - 2005/"
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-spec-letectva-a-PVO-technik-letectva-a-technik-PVO-t41948#427830Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-spec-letectva-a-PVO-technik-letectva-a-technik-PVO-t41948#427830Version : 0
Podmienky udeľovania odznakov
Technik letectva 1. triedy
Technik PVO 1. triedy


Udeľuje sa nositeľom odznaku 2. triedy minimálne po dvoch rokoch od udelenia odznaku 2. triedy a po úspešnom absolvovaní preskúšania komisiou ŠL a PVO GŠ Armády SR.


Rozmer odznaku:
Technik letectva - 53 x 50 mm
Technik PVO - 51 x 40 mm


Na uniformu sa pripína pomocou skrutky a matice a dvoch pripínacích nožičiek umiestnených v hornej zúženej časti venca.Zdroj: Jozef Veselovský - Pomôcka pre zberateľov - "Československé a Slovenské odznaky letectva /1918 - 2005/"
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-spec-letectva-a-PVO-technik-letectva-a-technik-PVO-t41948#427832Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-spec-letectva-a-PVO-technik-letectva-a-technik-PVO-t41948#427832Version : 0
Podmienky udeľovania odznakov
Technik letectva 2. triedy
Technik PVO 2. triedy


Udeľuje sa nositeľom odznaku 3. triedy minimálne s trojročnou praxou v útvare a po úspešnom absolvovaní preskúšania komisiou veliteľa 3. z L a PVO.


Rozmer odznaku:
Technik letectva - 53 x 50 mm
Technik PVO - 51 x 40 mm


Na uniformu sa pripína pomocou skrutky a matice a dvoch pripínacích nožičiek umiestnených v hornej zúženej časti venca.Zdroj: Jozef Veselovský - Pomôcka pre zberateľov - "Československé a Slovenské odznaky letectva /1918 - 2005/"
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-spec-letectva-a-PVO-technik-letectva-a-technik-PVO-t41948#427833Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-spec-letectva-a-PVO-technik-letectva-a-technik-PVO-t41948#427833Version : 0
Podmienky udeľovania odznakov
Technik letectva 3. triedy
Technik PVO 3. triedy


Udeľuje sa absolventom vojenskej školy v príslušnej odbornosti a po vykonaní typizačných skúšok z techniky prevádzkovanej v letectve a PVO Armády OSSR, podľa odbornosti.


Odznaky "Špecialistov letectva alebo PVO" udeľuje veliteľ /náčelník/, rektor vojenskej školy na návrh dekana príslušnej fakulty vysokej vojenskej školy, náčelník učebnej skupiny príslušnej odbornosti.Zdroj: Jozef Veselovský - Pomôcka pre zberateľov - "Československé a Slovenské odznaky letectva /1918 - 2005/"
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-spec-letectva-a-PVO-technik-letectva-a-technik-PVO-t41948#427837Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-spec-letectva-a-PVO-technik-letectva-a-technik-PVO-t41948#427837Version : 0