Main Menu
User Menu

Odznak pro absolventy vojenských-pedagogických kurzů.

Знак Военно-Педадогические Курзы

     
Název:
Name:
Odznak pro absolventy vojenských-pedagogických kurzů.
Název v originále:
Original Name:
Знак Военно-Педадогические Курзы
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.02.1911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Odznak byl udělován absolventům(důstojníků) kurzu
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-pro-absolventy-vojenskych-pedagogickych-kurzu-t117778#406057Verze : 0
     
Název:
Name:
Odznak pro absolventy vojenských-pedagogických kurzů.
Název v originále:
Original Name:
Знак Военно-Педадогические Курзы
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.02.1911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Komponenty:
Components:
Odznak
Klenot:
Badge:
Orel s částečně rozprostřenými křídly je naložen na věneček z dubových a vavřínových listů. V dolní části odznaku je státní znak v jasném svitu zářivých slunečních paprsků.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Odznak-pro-absolventy-vojenskych-pedagogickych-kurzu-t117778#407848Verze : 0
Odznak pro absolventy vojenských-pedagogických kurzů
Знак Военно-Педадогические Курзы
Badge of the Military Pedagogical Courses


Vlastní odznak byl založený dne 17. února roku 1911.


Vlastní odznak byl určen pro:
- absolventy ( důstojníky) k přípravě výuky v kadetských korpusech, kurz probíhal jeden rok.
- Odznak pro přípravu kandidátů na učitelské funkce v kadetských korpusech, kurz probíhal po dobu, odznak je stříbrný dvou let)


Popis odznaku:


Orel s částečně rozprostřenými křídly je naložen na věneček z dubových a vavřínových listů. V dolní části odznaku je státní znak v jasném svitu zářivých slunečních paprsků.


Důstojníci, učitelé východních jazyků se připravovali na výkon své funkce v různých typech škol a zařízení v různých místech ruské říše jako např. ve Východní fakultě SPB, v Lazarevském institutu v Moskvě, ve Východním institutu ve Vladivostoku a dalších zařízeních. Většina těchto zařízení byla v podřízenosti speciálního oddělení Ministerstva zahraničních věcí, ale i ve speciálních kurzech, které byli zřízeny v Přiamurském, Turkestánském a Kavkazském vojenském okruhu. Diskutovalo se o zřízení „Východní akademie“, ale k tomu již nedošlo a nezachovalo se nic, co by tuto problematiku blíže vysvětlovalo.


Rusko však věnovalo této problematice zvýšenou pozornost jak v armádním měřítku, tak i při výchově a studiu budoucích diplomatů a diplomatických úředníků.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-pro-absolventy-vojenskych-pedagogickych-kurzu-t117778#406058Verze : 0