Main Menu
User Menu

Odznak pre mužstvo – najlepší vojak

Odznak pre mužstvo – najlepší vojak


bol zriadený výnosom MO SR z 9.12.2008, príloha č. 4. Typovo patrí k triednostným odznakom ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Nečlení sa na typy.


Zdroj: Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 9. decembra 2008 č. SEOPMVL-97-172//2008-OdL., ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových náležitostí a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov In: Vestník MO SR, č. 102/2008 z 10.12.2008
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-pre-muzstvo-najlepsi-vojak-t79413#291580Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-pre-muzstvo-najlepsi-vojak-t79413#291580Version : 0
Podmienky udelenia vojenského odznaku
najlepší vojak pozemných síl Slovenskej republiky:


Vojenský odznaky najlepší vojak pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi hodnostnej kategórie mužstvo z pozemných síl.


Vojenský odznak najlepší vojak pozemných síl Slovenskej republiky sa udeľuje každoročne jednému profesionálnemu vojakovi z hodnostnej kategórie mužstvo z pozemných síl na základe dosiahnutých výsledkov vo výbere najlepšieho vojaka pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s Programom výberu najlepších vojakov výcvikového roka z hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov.


Vojenský odznak udeľuje náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky na návrh veliteľa pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Vojenský odznak sa udeľuje písomným vojenským rozkazom.


Pri udelení vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad o jej udelení.
Podmienky udelenia vojenského odznaku
najlepší vojak síl výcviku a podpory Slovenskej republiky:


Vojenský odznak najlepší vojak síl výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi hodnostnej kategórie mužstvo zo síl výcviku a podpory.


Vojenský odznak najlepší vojak síl výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky sa udeľuje každoročne jednému profesionálnemu vojakovi hodnostnej kategórie mužstvo zo síl výcviku a podpory na základe dosiahnutých výsledkov vo výbere najlepšieho vojaka síl výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s Programom výberu najlepších vojakov výcvikového roka z hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov.


Vojenský odznak udeľuje náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky na návrh veliteľa síl výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Vojenský odznak sa udeľuje písomným vojenským rozkazom.


Pri udelení vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad o jej udelení.

Podmienky udelenia vojenského odznaku
najlepší vojak vzdušných síl Slovenskej republiky:


Vojenský odznaky najlepší vojak vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky možno udeliť profesionálnemu vojakovi hodnostnej kategórie mužstvo zo vzdušných síl.


Vojenský odznak najlepší vojak vzdušných síl Slovenskej republiky sa udeľuje každoročne jednému profesionálnemu vojakovi hodnostnej kategórie mužstvo zo vzdušných síl na základe dosiahnutých výsledkov vo výbere najlepšieho vojaka vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s Programom výberu najlepších vojakov výcvikového roka z hodnostného zboru mužstva a poddôstojníkov.


Vojenský odznak udeľuje náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky na návrh veliteľa vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky.


Vojenský odznak sa udeľuje písomným vojenským rozkazom.


Pri udelení vojenského odznaku sa zároveň odovzdá doklad o jej udelení.
Zdroj:
- archív autora,
- Služobný predpis z xx.xx.2008 o zriadení vojenských odznakov,
- Vestník MO SR, č. 102/2008 z 10.12.2008,
Odznak pre mužstvo – najlepší vojak - Vojenský odznak 
Najlepší vojak pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky

Vojenský odznak
Najlepší vojak pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky

Odznak pre mužstvo – najlepší vojak - Vojenský odznak 
Najlepší vojak síl výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky

Vojenský odznak
Najlepší vojak síl výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky

Odznak pre mužstvo – najlepší vojak - Vojenský odznak 
Najlepší vojak vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky

Vojenský odznak
Najlepší vojak vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky

URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-pre-muzstvo-najlepsi-vojak-t79413#291606Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-pre-muzstvo-najlepsi-vojak-t79413#291606Version : 0
Doklad o udelení vojenského odznaku Najlepší vojak pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky


Zdroj:
- archív autora,
- Služobný predpis z xx.xx.2008 o zriadení vojenských odznakov,
- Vestník MO SR, č. 102/2008 z 10.12.2008,
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-pre-muzstvo-najlepsi-vojak-t79413#291609Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-pre-muzstvo-najlepsi-vojak-t79413#291609Version : 0
Doklad o udelení vojenského odznaku Najlepší vojak síl výcviku a podpory ozbrojených síl Slovenskej republiky


Zdroj:
- archív autora,
- Služobný predpis z xx.xx.2008 o zriadení vojenských odznakov,
- Vestník MO SR, č. 102/2008 z 10.12.2008,
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-pre-muzstvo-najlepsi-vojak-t79413#291610Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-pre-muzstvo-najlepsi-vojak-t79413#291610Version : 0
Doklad o udelení vojenského odznaku Najlepší vojak vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republikyZdroj:
- archív autora,
- Služobný predpis z xx.xx.2008 o zriadení vojenských odznakov,
- Vestník MO SR, č. 102/2008 z 10.12.2008,
URL CZ: https://www.valka.cz/Odznak-pre-muzstvo-najlepsi-vojak-t79413#291611Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Odznak-pre-muzstvo-najlepsi-vojak-t79413#291611Version : 0