Main Menu
User Menu

Odznak pevnosti Usť-Dvinsk

Знак Усть-Двинской крепости.

     
Název:
Name:
Odznak pevnosti Usť-Dvinsk
Název v originále:
Original Name:
Знак Усть-Двинской крепости.
Datum vzniku:
Date of Establishment:
05.05.1910
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-pevnosti-Ust-Dvinsk-t116886#404133Verze : 0
Odznak pevnosti Usť-Dvinsk
Знак Усть-Двинской крепости.
Badge of Ust-Dvinsk Fortress


Odznak byl založen dne 5. května roku 1910.


Popis odznaku:


Odznak má podobu zlatého věnečku z vavřínových a dubových listů v horní části převýšený carskou korunou a v dolní části převázaný stuhou.
Na pendílíich carské koruny jsou jubielní data: 1710-1910


Ve středu věnečku je smaltovaný štít na kterém je naložen carský korunovaný orel, který má na své hrudi carské monogramy:
- Petra I.
- Nikolaje II.


Orel svírá ve svých pařátech dělovou hlaveň a ženijní lopatu. V dolní části odznaku jsou římské číslice: “CC“ - 200.
Odznak byl vyroben firmou Kortman (Э.Кортман). Velikost odznaku je 54x37,2 mm.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-pevnosti-Ust-Dvinsk-t116886#404134Verze : 0