Main Menu
User Menu

Odznak nejlepší pastevec

Badge of Best Herder

     
Název:
Name:
Odznak nejlepší pastevec
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
И.В. Викторов-Орлов : Награды Монгольской народной республики, Горький 1990
Dietrich Herfurth: Awards of the People´s Republic of Mongolia 1924 – 1992, Berlin 1999
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Odznak-nejlepsi-pastevec-t221692#618430Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Odznak nejlepší pastevec
Název v originále:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1941
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
И.В. Викторов-Орлов : Награды Монгольской народной республики, Горький 1990
Dietrich Herfurth: Awards of the People´s Republic of Mongolia 1924 – 1992, Berlin 1999
archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Odznak-nejlepsi-pastevec-t221692#618431Verze : 0
MOD
Někomu může toto vyznamenání připadat směšné, ale uvědomme si, že v Mongolsku pastevci požívají větší vážnosti než třeba vojáci. Maršál Choibalsan jim přikládal velkou důležitost a toto vyznamenání bylo založeno na jeho popud. Odznak s č. 1 obdržel sám maršál. Uděloval se účastníkům celostátních konferencí pastevců pořádaných v letech 1941, 1943, 1948 a 1955. Vyznamenaní obdrželi ještě jako dar od vlády stříbrnou plaketu, dvě stříbrné figurky zvířat a dva stříbrné kyblíky na mléko. Dále pár mongolských bot a mohli si vybrat další dar z nabídky páru kožených bot, hedvábí na oděv, klobouku nebo páru dalekohledů. Po smrti maršála se už konference nepořádaly. Spekuluje se, že jeho nástupce byl větší marxista a nechtěl vyznamenávat pastevce, kteří byli soukromníci a vlastnictvím často tisícíhlavých stád boháči. Na přiloženém obrázku je kanadská sbírka variant odznaků nejlepšího pastevce, zasloužilého pastevce a zasloužilého pasáka a fotografie udělovacího dokladu.
Vzhledem ke kvalitní literatuře je sbírání mongolských vyznamenání ve světě a zvláště v USA velmi oblíbené.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-nejlepsi-pastevec-t221692#618434Verze : 2
MOD
Název
Name
Odznak nejlepší pastevec
Badge of Best Herder
-
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1941 Čojbalsan, Chorlogín
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Odznak-nejlepsi-pastevec-t221692#655336Verze : 0
MOD