Main Menu
User Menu

Odznak "Vojnový veterán"

Badge "War Veteran"

Odznak "Vojnový veterán"

Odznak "Vojnový veterán"

     
Název:
Name:
Odznak "Vojnový veterán"
Název v originále:
Original Name:
Odznak "Vojnový veterán"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
Struktura:
Structure:
medaile
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Vojnovy-veteran-t79388#464118Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Odznak "Vojnový veterán"
Název v originále:
Original Name:
Odznak "Vojnový veterán"
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mil.sk
S.K.P.
Janko PALIGA
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Vojnovy-veteran-t79388#464119Verze : 0
MOD
Odznak Vojnový veterán:


Averz odznaku:
Vyznamenanie je vo forme atypického kríža, ktorý vznikol do kruhu komponovanou štylizáciou slovenského dvojkríža. V strede kríža je kruhový medailón s dvojkrížom a trojvŕšim. Ramená kríža sú biele, trojvŕšie horizontálne šrafované s bielou obrysovou linkou. Za krížom je vertikálne šrafovanie.


Reverz odznaku:
Reverz má takú podobu ako averz. V kruhovom poli medailónu je znak Ozbrojených síl Slovenekej republiky. Nad ním v medzikruží nápis VOJNOVÝ VETERÁN. Pod ním v medzikruží je miesto na číslo odznaku. Odznak je číslovaný. Všetko je striebristé.


Stuha odznaku:
Stuha je hodvábna, 38 mm široká, tmavozeleno-bielo-tmavozeleno-bielo-tmavozelenu-bielo-tmavozelená. Pruhy sú široké 12,5-3-2-3-2-3-12,5 mm.


Stužka odznaku:
Na stužke je v ľavej časti miniatúra vyznamenania. Tri pruhy na stužke predstavujú voľné interpretované Svätoplukove prúty.


Autorom návrhu odznaku je Peter Valach.
Zdroj:
- archív autora,
- Výnosom MO SR z 8.11.2007,
Odznak Vojnový veterán - Doklad o udelení Odznaku vojnový veterán, udelený 9.rotácii KFOR v Kosove po návrate do Slovenskej republiky v roku 2006 (18.12.2006).

Doklad o udelení "Odznaku vojnový veterán", udelený 9.rotácii KFOR v Kosove po návrate do Slovenskej republiky v roku 2006 (18.12.2006).
Odznak Vojnový veterán - Doklad o udelení Odznaku vojnový veterán.

Doklad o udelení "Odznaku vojnový veterán".
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Vojnovy-veteran-t79388#291480Verze : 0
Odznak vojnový veterán


bol zriadený výnosom MO SR z 8.11.2007, príloha č. 5/d. Typovo patrí k triednostným odznakom ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Nečlení sa na typy.


Zdroj: Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 8. novembra 2007 č. SEOPMVL-106-84/2007-OdL., ktorým sa mení a dopĺňa Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 3. októbra 2005 č. SELP/K-17/5-91, ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojových náležitostí a prepravných náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojových náležitostí a špecifických znakov vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov (oznámenie č. 454/2005 Z. z.). In: Vestník MO SR, č. 98/2007 z 15.11.2007
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Vojnovy-veteran-t79388#291577Verze : 0
Tu je správny reverz.
Odznak Vojnový veterán - Reverz odznaku. Zdroj: Môj archív.

Reverz odznaku. Zdroj: Môj archív.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Vojnovy-veteran-t79388#291693Verze : 0
MOD
Odznak vojnový veterán:Zdroj:
- archív autora,
- www.mosr.sk
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Vojnovy-veteran-t79388#293292Verze : 0
Název
Name
Odznak "Vojnový veterán"
Badge "Military Veteran"
Odznak "Vojnový veterán"
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Vojnovy-veteran-t79388#471687Verze : 0
MOD