Main Menu
User Menu

Odznak Donského kozáckého vojska

Войсковой знак Всевеликого войска Донского / Bagde of the Don Cossak Army

     
Název:
Name:
Odznak Donského kozáckého vojska
Název v originále:
Original Name:
Войсковой знак Всевеликого войска Донского
Datum vzniku:
Date of Establishment:
18.02.1912
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей: Нагрудные знаки русской армии, Париж: Панаис 1966, 328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert: Badges of Imperial Russia, First edition, Washington, D. C.: Quarker Press 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Donskeho-kozackeho-vojska-t114355#398286Verze : 0
Odznak Donského kozáckého vojska
Войсковой знак Всевеликого войска Донского
Bagde of the Don Cossak Army


Odznak byl založený dne 18. února roku 1912 při příležitosti oslav 300. výročí vojska na Donu.


Popis odznaku:


Znak má podobu a tvar věnečku z dubových a vavřínových listů. Ve střední části odznaku, na modře smaltovaném podkladu je heraldický znak Donské oblasti (dělený štít, čtyři pole). Ve středním poli stříbrná pevnostní zeď s třemi věžičkami a v horním poli černý carský orel. Pole po stranách středního štítu nesou kozáckou symboliku (kopí, palcát). Vlastní štít je převýšen starodávnou carskou korunou. Na štítu jsou čtyři vlající carské prapory či standarty v dolní části štítu spojené stuhou řádu Sv. Alexandra.


V dolní části odznaku je naložena miniaturka řádu Svatého Jiří se stuhou řádu na které jsou jubielní letopočty:
„1570“ - rok založení vojska
„1870“ - jubielní 300. výročí kozáckého vojska na Donu.


Rozměr odznaku je 50x35 mm. Odznaky vyráběla převážně firma „E. Kortman“.


Odznaky pro důstojníky se vyráběli ze stříbra, zlaceného bronzu případně bílého kovu a jsou smaltované. Vojskové odznaky pro poddůstojníky a vojíny se vyráběl z bronzu či bílého kovu bez smaltu.
Odznak Donského kozáckého vojska - Heraldický znak vojskové oblasti

Heraldický znak vojskové oblasti
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Donskeho-kozackeho-vojska-t114355#398287Verze : 0
Odznak pro příslušníky dělostřelectva Donského kozáckého vojska
Знак для чинов артиллерии Донского казачъаго во Donйска
Badge for the rank of the Artillery of the Don Cossak Army


Kozácké vojsko mělo řadu privilegii, ale i řadu povinnosti a úkolů, které muselo v součinnosti plnit s dalšími jednotkami ruské armády. Nepřekvapí tedy, že kozáci měli i své vlastní dělostřelecké jednotky, převážně jízdního dělostřelectva. Důstojníci a vojáci dělostřeleckých jednotek měli svůj vlastní odznak, který byl identický se všeobecným odznakem Donského vojska. Pro naši potřebu postačí pozorný pohled a vidíme dvě zkřížené dělové hlavně jako symbol dělostřelectva.


Odznak byl založen 26. září roku 1912.


Odznak pro důstojníky byl vyroben ze zlaceného stříbra, bílého kovu, ale i zlaceného bronzu, ale byl vždy pečlivě smaltován.
Odznak pro poddůstojníky a mužstvo byl vyroben z obecného kovu a nebyl smaltovaný.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Donskeho-kozackeho-vojska-t114355#399438Verze : 0
Odznak 6. Donské kozácké jízdní dělostřelecké brigády
Знак 6-й Донской казачъей Его Величества батареи гвардейскй конно-артиллерийской бригады
Badge of the 6th Don Cossack Battery of His Majesty of the Guards Mounted-Artillery BrigáděOdznak byl založený dne 16. října roku 1913.


Kozáci byli jsou a budou hrdi na své tradice a proto i tento specializovaný odznak vyšší dělostřelecké jednotky má podobu a tvar vojskového odznaku tak jak jsme popsali v úvodní části článku.


V tomto případě má odznak na svém středu na zkřížených dělových hlavních naloženou hvězdu řádu Svatého Ondřeje.


Odznak pro důstojníky byl vyroben ze stříbra, zlaceného stříbra a smaltu. Odznak pro poddůstojníky a mužstvo pouze z obecného kovu.


Velikost: 37x53 mm
Váha: 26,17 g
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Donskeho-kozackeho-vojska-t114355#399559Verze : 0
Jednotky kozáků, které bojovali proti bolševikům a po roce 1922 v emigraci přísně a hiearchicky dodržují teradice. Žijí v uzavřené společnosti a při slavnostních příležitostech rádi nosí staré odznaky svého vojska, své příslušnosti ke zbrani a tradicím svých otců.


V současné době již ve třetí generaci i zde však tradice pomalu a postupně upadají a kozácké ctnosti se podřizuji tvrdé realitě peněz. Ukázka zajímavého jetonu, či medaile je převzata z prodejního katalogu. O vložení obrázku požádal pan Roman Nohejl.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-Donskeho-kozackeho-vojska-t114355#410800Verze : 0