Main Menu
User Menu

Odznak 7.grenadýrského Samogitskoho pluku generála-adjuntanta hraběte Totlebena

Знак 7-го гренадерского Самогитского генерал-адъютанта графа Тотлебена полка

     
Název:
Name:
Odznak 7.grenadýrského Samogiského pluku generála-adjuntanta hraběte Totlebena
Název v originále:
Original Name:
Знак 7-го гренадерского Самогитского генерал-адъютанта графа Тотлебена полка
Datum vzniku:
Date of Establishment:
02.11.1909
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-7-grenadyrskeho-Samogitskoho-pluku-generala-adjuntanta-hrabete-Totlebena-t115412#400811Verze : 0
Odznak 7.grenadýrského Samogitskéhopluku generála-adjuntanta hraběte Totlebena
Знак 7-го гренадерского Самогитского генерал-адъютанта графа Тотлебена полка
Badge of the 7th Samogitsky Grenadier Regiment Adjutant-Count Totleben


Plukovní odznak byl založen dne 2. listopadu roku 1909 při příležitosti 100. výročí pluku.


Popis odznaku:


Odznak má podobu hořícího granátu se zlatým plamenem. Granát je vložen mezi zlatý věneček z vavřínových a dubových listů. V horní části granátu je zlatá carská koruna, vlevo od koruny je carský monogram Pavla I a letopočet 1797 ( rok založení pluku). Zprava monogram Nikolaje II. a letopočet 1897 ( 100. výročí založení pluku). Ve spodní části granátu je naložen 5. stupeň polského řádu Virtuti Militari.


Velikost odznaku: 50x34 mm.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-7-grenadyrskeho-Samogitskoho-pluku-generala-adjuntanta-hrabete-Totlebena-t115412#400812Verze : 0