Main Menu
User Menu

Odznak 4. gardové baterie jízdního dělostřelectva Jeho Výsosti následníka Careviče Velkoknížete Alexeje

Знак 4-й Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и Беликого Княазя Алексея Николаевича батареи гвардейской конно-артиллерийской бригады

     
Název:
Name:
Odznak 4. gardové baterie jízdního dělostřelectva Jeho Výsosti následníka Careviče Velkoknížete Alexeje
Název v originále:
Original Name:
Знак 4-й Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и Беликого Княазя Алексея Николаевича батареи гвардейской конно-артиллерийской бригады
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.01.1912
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-4-gardove-baterie-jizdniho-delostrelectva-Jeho-Vysosti-naslednika-Carevice-Velkoknizete-Alexeje-t116184#402501Verze : 0
Odznak 4. gardové baterie jízdního dělostřelectva Jeho Výsosti následníka Careviče Velkoknížete Alexeje
Знак 4-й Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича и Беликого Княазя Алексея Николаевича батареи гвардейской конно-артиллерийской бригады
Badge of the 4th Battery oh His Imperiál Highness


Odznak této dělostřelecké jednotky byl založen dne 29. ledna roku 1912.


Popis odznaku:


Ve velkém zlatém písmeno „C“ (stoleté jubileum) je vložen dvouhlavý carský orel s rozprostřenými křídly, který v pařátech svírá dvě dělostřelecké hlavně. Na štítku na hrudi orla je carský monogram:
Nikolaje II.


Na orlích křídlech orla jsou jubielní letopočty: 1812-1912


Na písmenu(číslici) „C“ je rozložený nadpis:


„4.Н.Ц.Гв.К.Б.“ (v ruském prostředí obvyklá zkratka vyjadřující název baterie)


Odznak pro důstojníky byl vyroben ze stříbra s použitím zlacení, odznak pro poddůstojníky a mužstvo byl vyroben z obecného kovu.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-4-gardove-baterie-jizdniho-delostrelectva-Jeho-Vysosti-naslednika-Carevice-Velkoknizete-Alexeje-t116184#402502Verze : 0