Main Menu
User Menu

Odznak 4. baterie 1. grenadýrské dělostřelecké brigády

Знак 4-и батареи 1-й гренадерской артиллерийской бригады

     
Název:
Name:
Odznak 4. baterie 1. grenadýrské dělostřelecké brigády
Název v originále:
Original Name:
Знак 4-и батареи 1-й гренадерской артиллерийской бригады
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.10.1912
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-4-baterie-1-grenadyrske-delostrelecke-brigady-t115820#401697Verze : 0
Odznak 4. baterie 1. grenadýrské dělostřelecké brigády
Знак 4-и батареи 1-й гренадерской артиллерийской бригады
Badge of the 4th Battery of the 1st Grenadier BrigadeOdznak byl založený dne 4. října roku 1912.


Popis odznaku:


Základem tohoto odznaku je bíle smaltovaný maltézský kříž položený na věneček z vavřínových a dubových listů. Na kříž je naložen poměrně velký zlatý monogram cara Nikolaje II. V dolní části odznaku, na červeně smaltované stuze vidíme dvě zkřížené dělostřelecké hlavně a hořící granát a písmena „4 - Б". Na horním rameni bíle smaltovaného kříže je římská číslice „C“. Odznak je převýšený zlatou carskou korunou z které vycházejí červené pendilie(uvádí Andolenko) nebo modré viz obrázek.


Odznak pro důstojníky byl vyroben z pozlaceného stříbra s použitím kvalitních smaltů.
Odznak pro poddůstojníky a mužstvo byl vyroben z obecného kovu a nebyl smaltovaný.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-4-baterie-1-grenadyrske-delostrelecke-brigady-t115820#401698Verze : 0