Main Menu
User Menu

Odznak 4. baterie 1. dělostřelecké brigády

Знак 4-ой батареи 1-ой артиллерийской бригады

     
Název:
Name:
Odznak 4. baterie 1. dělostřelecké brigády
Název v originále:
Original Name:
Знак 4-ой батареи 1-ой артиллерийской бригады
Datum vzniku:
Date of Establishment:
08.08.1912
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-4-baterie-1-delostrelecke-brigady-t115980#402067Verze : 0
Odznak 4. baterie 1. dělostřelecké brigády
Знак 4-ой батареи 1-ой артиллерийской бригады
Badge of the 4th Battery of the 1st Artillery Brigade


Odznak byl založený dne 8. července roku 1912.


Popis odznaku:


Bíle smaltovaný kříž maltézského typu, který je převýšený zlatou carskou korunou z které vychází stuha řádu Svatého Jiří. Baterie obdržela polnici se stuhou řádu Svatého Jiří za statečnost ve válce s Tureckem v letech 1877-1878.


Mezi rameny kříže jsou vloženy carské monogramy:
- Pavla I.
- Nikolaje II.
- V dolní části jubielní letopočty 1796-1896.


Vlastní kříž je naložen na dvou zkřížených dělových hlavních.


Rozměr odznaku je uváděn 46x42 mm. Váha odznaku pro mužstvo 31,17 g.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-4-baterie-1-delostrelecke-brigady-t115980#402068Verze : 0