Main Menu
User Menu

Odznak 22. Turkestánského střeleckého pluku

Знак 22- го Туркестанского стрелкового полка

     
Název:
Name:
Odznak 22. Turkestánského střeleckého pluku
Název v originále:
Original Name:
Знак 22- го Туркестанского стрелкового полка
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.01.1911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-22-Turkestanskeho-streleckeho-pluku-t114195#397747Verze : 0
Odznak 22.Turkestánského střeleckého pluku.
Знак 22- го Туркестанского стрелкового полка
Bagde of th 22th Turkestan Rifle Regiment


Odznak tohoto pluku byl založený dne 17. ledna 1911.


Popis odznaku:


Zde si představíme odznak 1. střeleckého Západosibiřského praporu z kterého byl v roce 1910 zformován a vytvořen 22. Turkestánský střelecký pluk.


Odznak má podobu a tvar věnečku, který tvoří listy vavřínu a dubu, v horní části uzavřený carskou korunou. Ve středu věnečku, pod carskou korunou je plastický spojený monogram cara:
- Alexandra I.
- Nikolaje II.


Na stuze, která vychází z pod koruny je jubielní letopočet : „ 1809-1909“. V dolní části odznaku, na obdélníkovém štítku je : „ 1 З-C“-( 1. Západosibiřský)


Odznak pro důstojníky byl vyroben ze stříbra, zlacen a částečně smaltován. Odznak pro poddůstojníky a mužstvo byl vyroben z obecného kovu.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-22-Turkestanskeho-streleckeho-pluku-t114195#397748Verze : 0