Main Menu
User Menu

Odznak 2. a 17. roty pevnostního dělostřelectva v Kovně

Зпак 2-й и 17-й рот Ковенской крепостной артиллерии

     
Název:
Name:
Odznak 2. a 17. roty pevnostního dělostřelectva v Kovně
Název v originále:
Original Name:
Зпак 2-й и 17-й рот Ковенской крепостной артиллерии
Datum vzniku:
Date of Establishment:
25.03.1911
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-2-a-17-roty-pevnostniho-delostrelectva-v-Kovne-t116582#403253Verze : 0
Odznak 2. a 17. roty pevnostního dělostřelectva v Kovně.
Зпак 2-й и 17-й рот Ковенской крепостной артиллерии
Badge of the 2nd and 17th Companies of the Kovno Fortress Artillery


Odznak byl založený dne 25. března roku 1911.


Popis odznaku:


Odznak má podobu dvouhlavého korunovaného orla převýšeného carskou korunou, orel má na hrudi, červeně smaltovaný štítek s carským monogram:
- Nikolaje II.


Postava orla stojí na dvou zkřížených dělostřeleckých hlavních a je ovinuta černou stuhou s nápisem:
- КОВ. КР.АРТИЛЛ. (nápis se na odznacích poněkud různí) např. „КОВ. КРЪП.АРТИЛЛ"


Odznak pro důstojníky je vyroben ze zlaceného stříbra s použitím smaltu. Odznak pro poddůstojníky a mužstvo se vyráběl z obecného kovu.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-2-a-17-roty-pevnostniho-delostrelectva-v-Kovne-t116582#403254Verze : 0