Main Menu
User Menu

Odznak 1. baterie 17. dělostřelecké brigády

Знак 1-й батереи 17-артиллерийской бригады

     
Název:
Name:
Odznak 1. baterie 17. dělostřelecké brigády
Název v originále:
Original Name:
Знак 1-й батереи 17-артиллерийской бригады
Datum vzniku:
Date of Establishment:
15.11.1912
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Čestný odznak pro důstojníky
Čestný odznak pro poddůstojníky a mužstvo
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
АNДОЛЕНКО, Сергей. Нагрудные знаки русской армии. Париж : Панаис,
1966.328 c.
ANDOLENKO, Serge; WERLICH, Robert. Badges of Imperial Russia. First edition. Washington, D. C. : Quarker Press, 1972. 212 s.
URL : https://www.valka.cz/Odznak-1-baterie-17-delostrelecke-brigady-t116129#402358Verze : 0
Odznak 1. baterie 17. dělostřelecké brigády
Знак 1-й батереи 17-артиллерийской бригады
Badge of the 1st Battery of the 17th Artillery Brigade


Odznak této dělostřelecké jednotky byl založen dne 15. listopadu roku 1912.


Popis odznaku:


Dvouhlavý orel je položený na dvou zkřížených dělových hlavních. V převýšení je carská koruny z které vychází stuha řádu Svatého Jiří a obtáčí celý odznak. Na této stuze je rozložen ve zkratce název jednotky:


„1796,1 б.17ар.бр.1896“


Na hrudi orla je carský monogram Pavla I. V pařátech orel svírá náprsní odznak (štít) s monogramem cara Nikolaje II. Svatojířská stuha je upomínkou polnice se stuhou řádu Svatého Jiří, kterou jednotka obdržela v roce 1878 (za Bazadržik) a dále za léta 1854-55 v bojích v Krymské válce.


Odznak pro důstojníky byl vyroben ze stříbra, odznak pro poddůstojníky pouze z obecného kovu.
Odznaky dělostřelectva jsou všechny velmi vzácné.
Odznak 1. baterie 17. dělostřelecké brigády - Odznak pro poddůstojníky a mužstvo

Odznak pro poddůstojníky a mužstvo
URL : https://www.valka.cz/Odznak-1-baterie-17-delostrelecke-brigady-t116129#402359Verze : 0