Main Menu
User Menu

Oddělení ženijního vojska [1965-1992]

Department of Engineer Troops of the Eastern Military District

     
Název:
Name:
Oddělení ženijního vojska
Originální název:
Original Name:
Oddělení ženijního vojska Východního vojenského okruhu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1965
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.09.1965-01.09.1969 Štáb Východního vojenského okruhu
01.09.1969-01.01.1992 Východní vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
01.09.1965-01.01.1992 Trenčín, Kasárna na ul. M. Rázusa /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.09.1966-DD.MM.1972 Němec, Jozef (Plukovník)
DD.MM.1972-DD.MM.1981 Ševela, Jaroslav (Plukovník)
DD.MM.1981-DD.MM.1984 Ďuračka, Štefan (Plukovník)
DD.MM.1984-DD.MM.1992 Kohout, Jan (Plukovník)
DD.MM.1992-01.01.1992 Brvnišťan, Miroslav (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1965-01.01.1992 2. okruhový ženijní sklad
01.09.1965-01.09.1969 52. pontonový pluk
01.09.1965-16.06.1969 92. pontonový prapor
01.09.1967-01.09.1969 2. prapor pásových samohybných soulodí
01.09.1967-01.09.1977 6. ženijní pluk
01.09.1977-01.10.1990 6. ženijní brigáda
01.10.1990-31.10.1991 6. výcvikové středisko
10.10.1991-01.01.1992 3. silniční speciální mostní prapor
31.10.1991-01.01.1992 3. ženijní brigáda

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-zenijniho-vojska-1965-1992-t190019#550149Verze : 1
MOD