Main Menu
User Menu

Oddělení zásobování politickoosvětovým materiálem [1950-1961]

Department of Supply of Political Educational Material

     
Název:
Name:
Oddělení zásobování politickoosvětovým materiálem
Originální název:
Original Name:
Oddělení zásobování politickoosvětovým materiálem
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1961
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
15.08.1950-DD.10.1961 Hlavní politická správa
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-DD.10.1961 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
15.08.1950-25.02.1951 Henel, Július (Major)
25.02.1951-11.09.1953 Henel, Július (Podplukovník)
11.09.1953-DD.10.1954 Henel, Július (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-zasobovani-politickoosvetovym-materialem-1950-1961-t233356#645282Verze : 2
MOD