Main Menu
User Menu

Oddělení vnitřních operací AEM [1939-1977]

Internal Operations Department AEM

Subnegociado de Operaciones Internas AEM

     
Název:
Name:
Oddělení vnitřních operací AEM
Originální název:
Original Name:
Subnegociado de Operaciones Internas AEM
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
14.07.1977
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
30.08.1939-14.07.1977 Kancelář operací AEM
Dislokace:
Deployed:
30.08.1939-14.07.1977 Madrid, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.08.1939-14.07.1977 Komisariát
30.08.1939-14.07.1977 Kontrarozvědní skupina
30.08.1939-14.07.1977 Skupina podvratních informací
30.08.1939-14.07.1977 Skupina repatriantů z SSSR a aktivity latinoameričanů ve Španělsku
30.08.1939-14.07.1977 Studijní skupina

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
webs.ucm.es
www.intelpage.info
es.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-vnitrnich-operaci-AEM-1939-1977-t238709#660049Verze : 0
MOD