Oddělení stíhacího letectva Velitelství protivzdušné obrany státu

Fighter Air Force Department of the State Air Defense Command [1976-1990]
     
Název:
Name:
Oddělení stíhacího letectva Velitelství protivzdušné obrany státu Fighter Air Force Department of the State Air Defense Command
Originální název:
Original Name:
Oddělení stíhacího letectva Velitelství protivzdušné obrany státu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1976
Předchůdce:
Predecessor:
Oddělení stíhacího letectva 7. armády protivzdušné obrany státu Fighter Air Force Department of the 7th State Air Defense Army
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1990
Nástupce:
Successor:
Správa letectva Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu Air Force Administration of the Air Force and State Air Defense Command
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1976-01.05.1990 Velitelství protivzdušné obrany státu
01.01.1976-01.05.1990 State Air Defense Command
Dislokace:
Deployed:
01.01.1976-01.05.1981 Praha, kasárny
01.05.1981-01.05.1990 Stará Boleslav, Jaselská kasárna /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.01.1976 -DD.11.1979 Šejnoha, Ladislav (Plukovník)
DD.11.1979-DD.MM.1988 Budínský, Jan (plukovník)
DD.MM.1988-01.05.1990 Mařík, Karel (plukovník) Ing.
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
01.01.1976-01.05.1990 Skupina radiotechnického zabezpečení
01.01.1976-01.05.1990 Radiotechnical Support Group of the Fighter Air Force Department
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-stihaciho-letectva-Velitelstvi-protivzdusne-obrany-statu-t239126#660986 Verze : 14
Prosím doplnit
velitel: 01.01.1976-DD.11.1979 Šejnoha, Ladislav
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-stihaciho-letectva-Velitelstvi-protivzdusne-obrany-statu-t239126#684880 Verze : 0

Diskuse

PROSÍM UPRAVIT název na : (zkrátit název a přemístit dobu existence z podnadpisu)
Oddělení stíhacího letectva (1976-1990)
Oddělení stíhacího letectva Velitelství protivzdušné obrany státu - Ilustrační foto - MiG-21PFM 5406 s výzbrojí PLŘS RS-2US (Foto via Ing. V. Vašek)

Ilustrační foto - MiG-21PFM 5406 s výzbrojí PLŘS RS-2US (Foto via Ing. V. Vašek)
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-stihaciho-letectva-Velitelstvi-protivzdusne-obrany-statu-t239126#661247 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více