Main Menu
User Menu
Reklama

Oddělení stíhacího letectva Velitelství protivzdušné obrany státu

Fighter Air Force Department of the State Air Defense Command [1976-1990]

     
Název:
Name:
Oddělení stíhacího letectva Velitelství protivzdušné obrany státu
Originální název:
Original Name:
Oddělení stíhacího letectva Velitelství protivzdušné obrany státu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1976
Předchůdce:
Predecessor:
Oddělení stíhacího letectva 7. armády protivzdušné obrany státu
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1990
Nástupce:
Successor:
Správa letectva Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1976-01.05.1990 Velitelství protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.01.1976-01.05.1981 Praha, kasárny
01.05.1981-01.05.1990 Stará Boleslav, Jaselská kasárna /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.01.1976 -DD.11.1979 Šejnoha, Ladislav (Plukovník)
DD.11.1979-DD.MM.1988 Budínský, Jan (plukovník)
DD.MM.1988-01.05.1990 Mařík, Karel (plukovník) Ing.
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1976-01.05.1990 Skupina bojové přípravy stíhacího letectva
01.01.1976-01.05.1990 Skupina radiotechnického zabezpečení letectva

Ručně vyplněné položky:
01.01.1976-01.05.1990 Skupina radiotechnického zabezpečení
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-stihaciho-letectva-Velitelstvi-protivzdusne-obrany-statu-t239126#660986Verze : 14
Prosím doplnit
velitel: 01.01.1976-DD.11.1979 Šejnoha, Ladislav
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-stihaciho-letectva-Velitelstvi-protivzdusne-obrany-statu-t239126#684880Verze : 0
Diskuse
PROSÍM UPRAVIT název na : (zkrátit název a přemístit dobu existence z podnadpisu)
Oddělení stíhacího letectva (1976-1990)
Oddělení stíhacího letectva Velitelství protivzdušné obrany státu - Ilustrační foto - MiG-21PFM 5406 s výzbrojí PLŘS RS-2US (Foto via Ing. V. Vašek)

Ilustrační foto - MiG-21PFM 5406 s výzbrojí PLŘS RS-2US (Foto via Ing. V. Vašek)
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-stihaciho-letectva-Velitelstvi-protivzdusne-obrany-statu-t239126#661247Verze : 2