Main Menu
User Menu
Reklama

Oddělení stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu [1966-1969]

Fighter Air Force Department of 3rd State Air Defense Corps

     
Název:
Name:
Oddělení stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Originální název:
Original Name:
Oddělení stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1966
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
Oddělení stíhacího letectva 3. divize protivzdušné obrany státu
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.11.1966-01.09.1969 3. sbor protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.11.1966-01.09.1969 Žatec, kasárny"RÜT" /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.11.1966-01.09.1967 Bolcha, Štefan (Plukovník)
01.09.1967-01.09.1969 Kastl, Jozef (podplukovník) Ing.
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1966-01.09.1969 Skupina bojové přípravy stíhacího letectva

Ručně vyplněné položky:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
"Přes nás neproletí" - Svět křídel Cheb 2016
Ján Štaigl a kol: Generáli - slovenská vojenská generalita 1918-2012, 2. vydanie, ISBN 978-80-89169-25-2
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-stihaciho-letectva-3-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1966-1969-t238797#660258Verze : 11
I. Skupina bojové přípravy stíhacího letectva: 01.11.1966-01.09.1969
1. náčelník skupiny
01.11.1966-01.09.1969 Hradecký, Miloš (podplukovník) Ing.
2. Inspektor techniky pilotáže
01.11.1966-29.01.1968 Ohem, Václav (major)
28.01.1968-01.09.1969 Babica, Stanislav (podplukovník) Ung.
3. Inspektor vzdušné střelby
01.11.1966-
II. Starší letovod stíhacího letectva
01.11.1966-01.09.1969 Havlík, František (major)
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-stihaciho-letectva-3-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1966-1969-t238797#660658Verze : 8
.
Oddělení stíhacího letectva 3. sboru protivzdušné obrany státu [1966-1969] - Ilustrační foto formace 6 letounou MiG-21PF 2. letky 11. slp při nácviku slétanosti na připravovaný letecký den v r. 1968
* Foto via Josef Dlouhý

Ilustrační foto formace 6 letounou MiG-21PF 2. letky 11. slp při nácviku slétanosti na připravovaný letecký den v r. 1968
* Foto via Josef Dlouhý

URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-stihaciho-letectva-3-sboru-protivzdusne-obrany-statu-1966-1969-t238797#662059Verze : 1