Main Menu
User Menu

Oddělení skladů Nemecká [1951-1955]

Store Department Nemecká

     
Název:
Name:
Oddělení skladů Nemecká
Originální název:
Original Name:
Oddělení skladů Nemecká
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Odloučený muniční sklad II/51
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1955
Nástupce:
Successor:
Sklad výzbroje Nemecká
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1951-01.11.1955 51. dělostřelecká základna
Dislokace:
Deployed:
01.12.1951-01.11.1955 Nemecká, Kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, (0)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1951-01.11.1955 VÚ 7741 Nemecká
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-skladu-Nemecka-1951-1955-t189878#549899Verze : 0
MOD