Main Menu
User Menu

Oddělení radiotechnického vojska 2. divize protivzdušné obrany státu [1969-1991]

Electronic Troops Department of 2nd State Air Defense Division

     
Název:
Name:
Oddělní radiotechnického vojska 2. divize protivzdušné obrany státu
Originální název:
Original Name:
Oddělení radiotechnického vojska 2. division protivzdušné obrany státu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
Oddělení radiotechnického vojska 2. sboru protivzdušné obrany státu
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1991
Nástupce: Successor: Oddělení radiotechnického vojska 2. divize protivzdušné obrany
Nadřízený úřad: Higher Authority: 01.09.1969-01.05.1991 2. divize protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.05.1991 Brno, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.09.1969-DD.MM.RRRR Bezděk, Zdeněk (plukovník) Ing.
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dvořák, Ladislav (plukovník) Ing.
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Labuda, Ján (podplukovník) Ing.
DD.MM.RRRR-01.05.1991 Sukup, Jaromír (podplukovník) Ing.

Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
"Přes nás neproletí" - Svět křídel Cheb 2016
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-radiotechnickeho-vojska-2-divize-protivzdusne-obrany-statu-1969-1991-t238827#660328Verze : 7
Diskuse
.
Oddělení radiotechnického vojska 2. divize protivzdušné obrany státu [1969-1991] - Ilustrační foto radiolokátoru RL-42

Ilustrační foto radiolokátoru RL-42
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-radiotechnickeho-vojska-2-divize-protivzdusne-obrany-statu-1969-1991-t238827#660324Verze : 1