Main Menu
User Menu

Oddělení pozemního zabezpečení navigace [1957-1958]

Ground Support Navigation Department of the Air Force and State Air Defense Command

     
Název:
Name:
Oddělení pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
Oddělení pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1958
Předchůdce:
Predecessor:
?
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1958
Nástupce:
Successor:
Spojovací oddělení a pozemního zabezpečení navigace
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.09.1957-01.10.1958 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.09.1957-01.10.1958 Praha, ? / , ?
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.09.1957-01.10.1958 Danda, František (Plukovník)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
Historie radiotechnického zabezpečení československého letectva a letectva AČR (1945-2008), Ministerstvo obrany ČR - AVIS, září 2008
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1958-t239771#663048Verze : 2
.
Oddělení pozemního zabezpečení navigace [1957-1958]  - Ilustrační foto - Mobilní anténa návěstního radiomajáku MRM-48 (tzv. Marker)
 sloužíci k signalizaci polohy (přeletu) letounu přes přívodnou radiostanici.
Vysílací charakteristika byla směrová a tvořila zploštělý kužel, směrřující kolmo vzhůru

Ilustrační foto - Mobilní anténa návěstního radiomajáku MRM-48 (tzv. "Marker")
sloužíci k signalizaci polohy (přeletu) letounu přes přívodnou radiostanici.
Vysílací charakteristika byla směrová a tvořila zploštělý kužel, směrřující kolmo vzhůru

URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1957-1958-t239771#663169Verze : 2