Main Menu
User Menu

Oddělení plánů a doktriny CIFAS [2004-RRRR]

Planning and Doctrine Departement of the CIFAS

Departamento de Planes y Doctrina CIFAS

     
Název:
Name:
Oddělení plánů a doktriny CIFAS
Originální název:
Original Name:
Departamento de Planes y Doctrina CIFAS
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.06.2004
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
24.06.2004-DD.MM.RRRR Zpravodajské středisko ozbrojených sil
Dislokace:
Deployed:
24.06.2004-DD.MM.RRRR Pozuelo de Alarcón, Base de Retamares /
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.06.2004-DD.MM.RRRR Plánovací sekce
24.06.2004-DD.MM.RRRR Sekce doktriny
24.06.2004-DD.MM.RRRR Sekce zahraniční spolupráce

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://mail.intelpage.info/web/cifas.htm
www.intelpage.info

URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-planu-a-doktriny-CIFAS-2004-RRRR-t236474#653584Verze : 2
MOD