Main Menu
User Menu

Oddělení operativní techniky [1948-1950]

Operational Devices Department

     
Název:
Name:
Oddělení operativní techniky
Originální název:
Original Name:
Oddělení operativní techniky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1948
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.05.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.12.1948-23.05.1950 Velitelství státní bezpečnosti
Dislokace:
Deployed:
01.12.1948-23.05.1950 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.12.1948-23.05.1950 Smíšek, Karel
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
Sektor BAt
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-operativni-techniky-1948-1950-t89718#335125Verze : 1
MOD
Organizační struktura


- vedoucí: Karel Smíšek
- oddělení G/1
---- telekomunikace
---- vedoucí: ing. Zdeněk Bastl
- oddělení G/2
---- speciální technický výkon
---- vedoucí: neobsazen, zástupce: Miroslav Stružka
- oddělení G/3
---- pomocné
---- vedoucí: neobsazeno, zástupce: Alois Kubíček
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-operativni-techniky-1948-1950-t89718#335346Verze : 1
MOD