Main Menu
User Menu

Oddělení materiálně-technického zabezpečení vojsk [1964-1966]

Department of Material and Technical Support of Troops

     
Název:
Name:
Oddělení materiálně-technického zabezpečení vojsk
Originální název:
Original Name:
Oddělení materiálně-technického zabezpečení vojsk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1964
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1966
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.09.1964-01.11.1966 Hlavní politická správa
Dislokace:
Deployed:
01.09.1964-01.11.1966 Praha, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.09.1964-01.11.1966 ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Oddeleni-materialne-technickeho-zabezpeceni-vojsk-1964-1966-t233377#645308Verze : 0
MOD