Main Menu
User Menu

Odborná výcviková škola letectví [2004-2006]

Odborná výcviková škola letectva

     
Název:
Name:
Odborná výcviková škola letectví
Originální název:
Original Name:
Odborná výcviková škola letectva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2004
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2006
Nástupce:
Successor:
Odborná výcviková škola L, PVO, KIS a EPs - detašované pracovisko Košice
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2004-01.10.2006 Veliteľstvo výcviku
Dislokace:
Deployed:
01.10.2004-01.10.2006 Košice, kasárny

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Fignár, Jaroslav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2004-30.09.2006 veliteľstvo a štáb
01.10.2004-30.09.2006 centrum simulačných technológií
01.10.2004-30.09.2006 rota podpory velenia
01.10.2004-30.09.2006 rota odborného výcviku
01.10.2004-30.09.2006 rota ďalšieho odborného výcviku
01.10.2004-30.06.2009 obväzisko
01.10.2004-30.06.2009 fyzická ochrana objektov
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.vsvap.mil.sk/7201/prapor-vycviku.php
URL : https://www.valka.cz/Odborna-vycvikova-skola-letectvi-2004-2006-t51262#307052Verze : 0
MOD
Rozkazom Ministra obrany SR č. 51/2004 z 28.12.2004 bol Odbornej výcvikovej škole letectva priznaný oficiálny znak.Zdroj: archív autora, www.vhu.sk

Odborná výcviková škola letectví [2004-2006] - Znak Odbornej výcvikovej školy letectva

Znak Odbornej výcvikovej školy letectva
URL : https://www.valka.cz/Odborna-vycvikova-skola-letectvi-2004-2006-t51262#569802Verze : 1
MOD