Main Menu
User Menu

Odbor státní správy ve vojenském letectvu [2016-]

Department of State Administration in the Air Force

Odbor štátnej správy vo vojenskom letectve

     
Název:
Name:
Odbor státní správy ve vojenském letectvu
Originální název:
Original Name:
Odbor štátnej správy vo vojenskom letectve
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.2016
Předchůdce:
Predecessor:
Úřad vojenského letectva
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.2016-DD.MM.RRRR Ministerstvo obrany Slovenské republiky
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.2016-DD.MM.RRRR Bratislava, kasárny
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mod.gov.sk
URL : https://www.valka.cz/Odbor-statni-spravy-ve-vojenskem-letectvu-2016-t228539#635159Verze : 0
MOD