Main Menu
User Menu

Obranné postavení

G-V-I Úprava terénu, všeobecná ustanovení; 1935

Obranné postavení


je pásmo terénu obsazené, nebo připravené k obsazení, na němž se jednotka rozloží k obraně do šířka i do hloubky. Může být opevněné, nebo neopevněné.


Prameny:
Předpis G-V-I Úprava terénu, všeobecná ustanovení; Tiskárna MNO 1935
URL : https://www.valka.cz/Obranne-postaveni-t58267#210344Verze : 0
Obranné postavení se obyčejně skládá z:

  • postavení předních stráží
  • hlavní postavení

Za hlavním postavením jsou zálohy a palebná postavení dělostřelectva. Vyšší velitelství může předvídat, nebo zřídit:

  • druhé (a další) postavení
  • postavení na ochranu boků
  • postavení příčné (příčka)Body 3-5 jsou složena obdobně jako hlavní postavení.


Prameny:
viz výše.
URL : https://www.valka.cz/Obranne-postaveni-t58267#210345Verze : 0
Obranné postavení se skládá z jednotlivých obranných pásem:

  • pásmo pozorovací
  • pásmo odporu (postavení předních stráží)
  • pásmo hlavního odporu
  • pásmo střední
  • pásmo záchytnéPrameny:
napsal jsem to už v pvním příspěvku.
URL : https://www.valka.cz/Obranne-postaveni-t58267#210346Verze : 0
obrázek
URL : https://www.valka.cz/Obranne-postaveni-t58267#210352Verze : 0