Main Menu
User Menu
Reklama

OSN - Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 o řešení situace na Středním východě 22. 11. 1967

Rezolúcia Rady bezpečnost OSN č. 242 o riešení situácie na Strednom východe


Rada bezpečnosti,


vyjadrujúc svoje trvajúce znepokojenie nad vážnou situáciou na Strednom východe,
zdôrazňujúc neprípustnosť získania územia vojnou a nutnosť pracovať pre spravodlivosť a trvalý mier, v ktorom každý štát v tejto oblasti môže žiť v bezpečí,
zdôrazňujúc ďalej, že všetky členské štáty prijatím Charty Spojených národov na seba vzali záväzok jednať v súlade s článkom 2 Charty,
1. potvrdzuje, že plnenie zásad Charty vyžaduje nastolenie spravodlivého a trvalého mieru na Strednom východe, ktorý by mal zahrňovať
I. stiahnutie izraelských ozbrojených síl z území okupovaných v nedávnom konflikte;


II. ukončenie vojnového stavu alebo nárokov s tím spojených a rešpektovanie a uznanie zvrchovanosti, územnej celistvosti a politickej nezávislosti každého štátu v tejto oblasti a ich práva žiť v mieri, v bezpečných a uznaných hraniciach v slobode pred hrozbami alebo aktmi násilia;
2. potvrdzuje ďalej nutnosť
A) zabezpečenia slobodnej plavby medzinárodnými vodnými cestami v tejto oblasti,
B) dosiahnutie spravodlivého urovnania problému utečencov,
C) zaručenia územnej nedotknuteľnosti a politickej nezávislosti každého štátu v tejto oblasti opatreniami zahrňujúcimi zriadenie demilitarizovaných pásiem;
3. žiada generálneho tajomníka, aby menoval zvláštneho zástupcu, ktorý sa odoberie na Stredný východ, aby nadviazal a udržoval kontakt so zúčastnenými štátmi za účelom podpory dohody a pomoci snahám o dosiahnutie mierového a prijateľného urovnania v zhode s opatreniami a zásadami tejto rezolúcie;
4. žiada generálneho tajomníka, aby podal čo najskôr Rade bezpečnosti správu o pokroku úsilia zvláštneho zástupcu.
Zdroj:
Azud, J.: Třicet let OSN; Horizont, Praha, 1976; 1. vydanieSúvisiace dokumenty:
Rezolúcia Rady bezpečnosti č. 338 o situácii na Blízkom východe 22. 10. 1973
URL : https://www.valka.cz/OSN-Rezoluce-Rady-bezpecnosti-OSN-c-242-o-reseni-situace-na-Strednim-vychode-22-11-1967-t79739#292603Verze : 0
Reklama