Main Menu
User Menu
Tu nič nevkladať... Téma bude uzamknutá len pre potreby GŠ OS SR...


(obsahuje materiály ktoré boli použité na spracovanie rôznych príspevkov o OS SR, ale pre prehľadnosť a faktografiu nebolo vhodné aby tam naďalej zostali)
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-Archiv-t68576#240416Verze : 0
MOD
Dovolil by som si doplniť ku kolonke ISAF pripísať jednu poznámku. Málokto vie, že na veliteľstve ISAF pôsobia aj dôstojníci a poddôstojníci slúžiaci na veliteľstvách NATO po Európe. Bohužiaľ v štatistikách sa nevyskytujú, nakoľko sú do Afghanistanu vysielaní len na složobné cesty a teda nemajú štatút "misionárov". Aj keď sú tam na 6 mesiacov a vykonávajú častokrát nebezpečnejšiu prácu ako chalani v misii (nechcem týmto znevažovať prácu "misionárov")
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-Archiv-t68576#238751Verze : 0
rok 2007 ISAF Afghanistan plus 11 - štábny dôstojníci a poddôstojníci veliteľstva ISAF + 1 poddôstojník veliteľstva psychologických operácií CJPOTF
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-Archiv-t68576#238752Verze : 0
A pravdepodobne ich vyslaním do Afganistanu dochádzalo k porušeniu našich zákonov.... ( www.24hod.sk ).


Celkom by malo byť na veliteľstve ISAF takto vyslaných 13 slovenských vojakov, z toho v poslednom období tam bol na 4 mesiace presunutý 1 dôstojník pôvodne vyslaný na Veliteľstvo vzdušných síl v Ramsteine (Nemecko) a jeden z JWC Stavanger v Nórsku (od 1.11.2007 do 31.12.2007).
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-Archiv-t68576#238754Verze : 0
MOD
článok je SKORO pravdivý, až na to že nad ich stiahnutím sa NIKDY neuvažovalo... Smile
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-Archiv-t68576#238756Verze : 0
ten článok hovorí o 9 vojakoch, ďalší boli vyslaní neskôr?


Speedy, mohol by si dať nejaké info v ktorých dátumoch boli približne vojaci vyslaní (odkedy dokedy tam takto slúžia, prípadne v ktorých dátumoch sa ich počty zvyšovali/znižovali) - ak by nebol presný, potešil by aj mesiac a rok.


dík
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-Archiv-t68576#238757Verze : 0
MOD
Januar 2007 - jul 2007, a mam aj presne datumy, ale to je asi naprd... a ak si pozries ten clanok na stranke pravdy z 20 aprila 2007 (len v archive pravdy) tak tam uvidis aj foto Smile
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-Archiv-t68576#238781Verze : 0
ENDURING FREEDOM CJTF/CM v Kuvajte a Iraku:


Operácia Enduring Freedom (Trvalá sloboda) bola vyhlásená ako bezprostredná reakcia na teroristický útok na Spojené štáty americké (USA), ku ktorému došlo 11.septembra 2001. Mandát operácie umožňoval protiteroristickým silám pôsobiť na území viac ako dvaciatich krajín.
Zdroj:
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
OS SR - Archív - Teroristický útok na USA dňa 11.9.2001

Teroristický útok na USA dňa 11.9.2001
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-Archiv-t68576#291340Verze : 0
ENDURING FREEDOM CJTF/CM v Kuvajte a Iraku:


Vznik protiteroristického zoskupenia
?????
Zdroj:
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-Archiv-t68576#291341Verze : 0
ENDURING FREEDOM CJTF/CM v Kuvajte a Iraku:


Vznik Jedotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
?????
Zdroj:
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-Archiv-t68576#291342Verze : 0
ENDURING FREEDOM CJTF/CM v Kuvajte a Iraku:


Činnosť Jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
?????
Zdroj:
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-Archiv-t68576#291343Verze : 0
ENDURING FREEDOM CJTF/CM v Kuvajte a Iraku:


Návrat Jednotky radiačnej, chemickej a bilogickej ochrany po splnení úloh
?????

Zdroj:
- 15.rokov vojenského útvaru 2370 Martin (1995-2010),
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/OS-SR-Archiv-t68576#291345Verze : 0