Main Menu
User Menu

OPPJ Ravelin No. XIV

Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin No. XIV

Diskuse
Organizace vznikla v roce 1994. Od města jsi pronajala fortifikační objekt středního obranného okruhu bastionové pevnosti Josefov zvaný Demi Lune, tedy Ravelin s Reduitem. Každý prvek pevnosti měl své číslo a ravelin postavený na jihovýchodní frontě dostal číslo čtrnáct.
Ravelin byl jedním z nejdokonalejších typů postavených v rámci bastionového opevňování v Evropě. Jeho geometrické rozměry vyplynuly z daného problému fortifikace a nebyl tedy nijak svévolně navržen. Doplňující, spíše dělostřelecky zesilujícím prvkem se stal vložený pětiboký prvek zvaný Reduit.
Devastace objektu neproběhla tak drasticky jako u jiných úseků, ale i zub času se velmi podepsal na stěnách, pískovcových detailech atd. Organizace pomalu dává objekt do své podoby z roku 1784. Započalo se s částmi v hrdle Reduity, kde se nachází strážnice (dnes klubovna), nájezdní rampy, sklady střelného prachu. Dále se práce zaměřily na obnovu pískovcových detailů říms, nároží a doošetření cihelných zdí. Během na dlouhou trať byla akce znovuvytvoření střelecké galerie v hrdle Ravelinu. Vše co dnes uvidíte z vnějšku je nově postaveno. Práce tímto neskončily, pokračují výstavbou nároží hrdla a líce ravelinu u příjezdové cesty. Všechny tyto práce jsou budovány dle dobové techniky, materiálů a za pomoci dostupných pramenů (plány, fotografie a konzultace).
Organizace nepracuje pouze na svém objektu, ale i ve městě. Většinou viditelná a prospěšná všem obyvatelům i městu samotnému. Jednou z velkých akcí se stal úklid Autoparku v areálu Ravelinu No. XIII (dnešní kulturní areál). Milovníci procházek se setkají i s obnovenou vyhlídky Boženy Němcové včetně schodů k řece Metuji (bývalému bělidlu). Méně viditelnými akcemi pro širší obyvatelstvo byla záchrana kasematních prostor pod Novoměstskou bránou, částečná oprava zdi v kopci (tvz. Šobráku), kanalizační a vodovodní chodba u kašny a mnoho dalšího. Organizace je i spjata s předprojektovými a projektovými přípravami akcí do Josefova v zastoupení panem Milanem Libichem. Nedílnou součástí jsou i partnerské vztahy - jako je například i VUA Invalidovna, Speleo Albeřice, Alerion ...
Více na stránkách www.josefov.com
Každá nová ruka k práci, zábavě atd vřele vítána!!!
OPPJ Ravelin No. XIV - Zima počátkem roku 2010.
Pohled na pravé dělostřelecké kasematy Reduitu Ravelinu No. XIV

Zima počátkem roku 2010.
Pohled na pravé dělostřelecké kasematy Reduitu Ravelinu No. XIV

URL : https://www.valka.cz/OPPJ-Ravelin-No-XIV-t99012#364278Verze : 0