Main Menu
User Menu
Reklama

O poklad valky.cz II - 10. kolo

Diskuse
1. Voják?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654418Verze : 0
MOD
1) ano
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654419Verze : 0
MOD
2. Narodil si sa v 20. storočí?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654420Verze : 0
MOD
3) Narodil ses v Evropě?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654421Verze : 0
MOD
vy ste aký nažhavení Smile


2) nie
3) ano
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654426Verze : 0
MOD
4. Původ R-U?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654432Verze : 0
4) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654434Verze : 0
MOD
5) Žil si v 20. storočí?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654437Verze : 0
MOD
6) Španěl?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654447Verze : 0
MOD
7. Evropan?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654448Verze : 0
MOD
...ty brďo to je fičák Smile Smile Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654451Verze : 0
MOD
8) Dosiahol si generálsku hodnosť?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654483Verze : 0
MOD
sry, pracovné povinnosti Smile
5) nie
6) nie - také jednoduché to nebude Smile
7) ano
8) nie ( zatiaľ to bude takto) Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654502Verze : 0
MOD
9. Mal si šľachtický titul?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654509Verze : 0
MOD
9) ano Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654510Verze : 0
MOD
10) žil si v 19. storočí?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654514Verze : 0
MOD
10) nie Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654517Verze : 0
MOD
11) Bojoval si ve druhé světové válce?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654518Verze : 0
MOD
Janko, nežil v 20. storočí (otázka 5.), takže odpoveď bude zrejme nie.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654520Verze : 0
MOD
12. Bol si panovníkom? Myslím kráľ, cár, cisár etc.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654521Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654522Verze : 0
MOD
13. Rus?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654548Verze : 0
MOD
11) ako kolega Panzer hovorí - nie... Smile
kedže máme na seba slabosť - máš povolenú dnes ďaľšiu otázku Smile


12) v zmysle korunovácie - nie


13) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654549Verze : 0
MOD
14) Väčšinu života si žil si v 18. storočí?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654562Verze : 0
MOD
14) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654563Verze : 0
MOD
15) Zomrel si prirodzenou smrťou?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654566Verze : 0
MOD
15) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654567Verze : 0
MOD
Jestli zemřel za války, tak násilná smrt je celkem přirozená, ne? Confused


16) Pocházíš (dnešním termínem) ze západní evropy?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654609Verze : 0
MOD
16) ano
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654641Verze : 1
MOD
17. Angličan?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654647Verze : 0
MOD
17) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654658Verze : 0
MOD
18) Žil si väčšinu života v 17. storočí?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654681Verze : 0
MOD
18) nie Smile po 20. nápoveda
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654683Verze : 0
MOD
Zatiaľ toho vieme dosť málo, uvidíme kam sa dostaneme, hádam nás nápoveda trochu nakopne.


19) Narodil si sa pred rokom 1000 n. l.?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654685Verze : 0
MOD
19) ano Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654696Verze : 0
MOD
Tušil som, že tentokrát pôjdeme asi hlbšie do histórie. Keď som si to celé prečítal tak zisťujem že napriek tomu, že sme pri 20 otázke, nevieme vlastne ani to či je to muž alebo žena Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654701Verze : 0
MOD
ušetrím vám jednu otázku - som muž... Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654711Verze : 0
MOD
20. Bol si vysokým cirkevným hodnostárom? Od biskupa vyššie.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654715Verze : 0
MOD
20) nie

Nápoveda: bitka, ktorou som sa preslávil, sa viaže k doloženému historickému výroku...
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654717Verze : 1
MOD
21) Říman?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654725Verze : 0
MOD
21) nie - dobrý pokus Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654726Verze : 0
MOD

Citace - wade :

ušetrím vám jednu otázku - som muž... SmileAle to víme už od 1. otázky Smile .
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654728Verze : 0
MOD
Si Miltiades, aténsky vojvodca, účastník bitky pri Maratóne?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654730Verze : 0
MOD
nie, nie som Miltiades, a malé zhrnutie:

- som vojak
- nenarodil som sa v 20. storočí
- narodil som sa v Európe
- nepochádzam z Rakúsko - Uhorska
- nežil som v 20. storočí
- nie som pôvodom Španiel
- som európan
- nedosiahol som generálsku hodnosť
- bol som šľachticom
- nežil som v 19. storočí
- nebojoval som v II. svetovej vojne
- nebol som korunovaným panovníkom
- nie Rus
- nežil som v 18. storočí
- nezomrel som prirodzenou smrťou
- pochádzam zo západnej európy
- nie som Angličan
- nežil som v 17. storočí
- narodil som sa pred rokom 1000 n. l
- nebol som vysokým cirkevným hodnostárom
- nie som Riman

tipy :
nie som - Miltiades, aténsky vojvodca, účastník bitky pri Maratóne

nápoveda: bitka, ktorou som sa preslávil, sa viaže k doloženému historickému výroku...

po 25. otázke - ďaľšia nápoveda (teda ak bude treba Smile )
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654733Verze : 2
MOD
22) Pochádzal si z územia vtedajších gréckych štátov?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654738Verze : 0
MOD
22) nie, lebo som pochádzal zo západnej európy Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654741Verze : 0
MOD
#Cussing out Very Happy "Chybička se vloudila"....
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654742Verze : 0
MOD
23) Si osobnosť z obdobia staroveku?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654815Verze : 0
MOD
23) ano - som osobnosťou z obdobia staroveku
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654819Verze : 0
MOD
24. Francúz?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654827Verze : 0
MOD
24) nie
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654828Verze : 0
MOD
Po tej odpovedi že si zo staroveku nám to tu dnes trochu "skapalo", tak skúsme tú 25-ku, možno nás po nej nakopne ďalšia nápoveda:


25) Zomrel si do roku 0?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654882Verze : 0
MOD
25) nie Smile


sľúbená nápoveda:


porážka protivníka, v bitke ktorá ma preslávila, je považovaná za jednu z najťažších v jeho histórii...
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654885Verze : 0
MOD
26) Zomrel si do roku 500 n.l?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654888Verze : 0
MOD
Tak si tipnem, si Arminius, ktorý porazil Rimanov v bitke v Teutónskom lese?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654891Verze : 0
MOD
to Elvis - správne. som Arminius, ktorý porazil Rimanov. a historický výrok je:
„Vare, Vare, vrať mi mé legie!“ – Vare, Vare, rede mihi legiones meas! od cisára Octaviana Augusta...
O poklad valky.cz II - 10. kolo - Varusschlacht, Otto Albert Koch (1909)

Varusschlacht, Otto Albert Koch (1909)
O poklad valky.cz II - 10. kolo - Arminius se loučí s Thenneldou, Johannes Gehrts (1884)

Arminius se loučí s Thenneldou, Johannes Gehrts (1884)
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654894Verze : 2
MOD
Paráda, nebolo to jednoduché, ale nakoniec sa nám aj toto pomerne zamotané kolo podarilo rozlúštiť Smile


Už po 1. nápovede som mal v hlave práve túto bitku, ale Varus mi tam nesedel, dnes som nad tým celý deň rozmýšľal a po 2. nápovede to už bolo jasné. Díky za zaujímavé kolo, staroveku sa už dlho takmer vôbec nevenujem, takže pre mňa vcelku dobre padlo osviežiť si aj túto časť histórie.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654896Verze : 0
MOD
Gratulujem Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654897Verze : 0
MOD
Blahoželám! Ja som bol totálne mimo. Smile
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654904Verze : 0
MOD
som rád že prinášam radosť a úsmev ...
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654905Verze : 0
MOD

Citace - Panzer :

Blahoželám! Ja som bol totálne mimo. SmileNie len Ty ... Very Happy
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654925Verze : 0
MOD
A tak zase... už jsme začali chápat, že se potřebujeme dostat pod rok 1000. Very Happy Hezké kolo Smiling Army
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654926Verze : 0
MOD