Main Menu
User Menu

O poklad valky.cz II - 10. kolo

Diskuse
máme tu desiate kolo


Pravidla: : https://www.valka.cz/topic/postview/237849


a hľadáme osobu....
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654414Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654414Version : 0
MOD
1. Voják?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654418Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654418Version : 0
MOD
1) ano
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654419Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654419Version : 0
MOD
2. Narodil si sa v 20. storočí?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654420Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654420Version : 0
MOD
3) Narodil ses v Evropě?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654421Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654421Version : 0
MOD
vy ste aký nažhavení Smile


2) nie
3) ano
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654426Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654426Version : 0
MOD
4. Původ R-U?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654432Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654432Version : 0
4) nie
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654434Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654434Version : 0
MOD
5) Žil si v 20. storočí?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654437Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654437Version : 0
MOD
6) Španěl?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654447Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654447Version : 0
MOD
7. Evropan?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654448Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654448Version : 0
MOD
...ty brďo to je fičák Smile Smile Smile
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654451Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654451Version : 0
MOD
8) Dosiahol si generálsku hodnosť?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654483Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654483Version : 0
MOD
sry, pracovné povinnosti Smile
5) nie
6) nie - také jednoduché to nebude Smile
7) ano
8) nie ( zatiaľ to bude takto) Smile
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654502Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654502Version : 0
MOD
9. Mal si šľachtický titul?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654509Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654509Version : 0
MOD
9) ano Smile
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654510Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654510Version : 0
MOD
10) žil si v 19. storočí?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654514Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654514Version : 0
MOD
10) nie Smile
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654517Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654517Version : 0
MOD
11) Bojoval si ve druhé světové válce?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654518Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654518Version : 0
MOD
Janko, nežil v 20. storočí (otázka 5.), takže odpoveď bude zrejme nie.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654520Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654520Version : 0
MOD
12. Bol si panovníkom? Myslím kráľ, cár, cisár etc.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654521Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654521Version : 0
MOD
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654522Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654522Version : 0
MOD
13. Rus?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654548Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654548Version : 0
MOD
11) ako kolega Panzer hovorí - nie... Smile
kedže máme na seba slabosť - máš povolenú dnes ďaľšiu otázku Smile


12) v zmysle korunovácie - nie


13) nie
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654549Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654549Version : 0
MOD
14) Väčšinu života si žil si v 18. storočí?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654562Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654562Version : 0
MOD
14) nie
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654563Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654563Version : 0
MOD
15) Zomrel si prirodzenou smrťou?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654566Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654566Version : 0
MOD
15) nie
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654567Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654567Version : 0
MOD
Jestli zemřel za války, tak násilná smrt je celkem přirozená, ne? Confused


16) Pocházíš (dnešním termínem) ze západní evropy?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654609Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654609Version : 0
MOD
16) ano
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654641Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654641Version : 0
MOD
17. Angličan?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654647Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654647Version : 0
MOD
17) nie
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654658Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654658Version : 0
MOD
18) Žil si väčšinu života v 17. storočí?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654681Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654681Version : 0
MOD
18) nie Smile po 20. nápoveda
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654683Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654683Version : 0
MOD
Zatiaľ toho vieme dosť málo, uvidíme kam sa dostaneme, hádam nás nápoveda trochu nakopne.


19) Narodil si sa pred rokom 1000 n. l.?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654685Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654685Version : 0
MOD
19) ano Smile
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654696Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654696Version : 0
MOD
Tušil som, že tentokrát pôjdeme asi hlbšie do histórie. Keď som si to celé prečítal tak zisťujem že napriek tomu, že sme pri 20 otázke, nevieme vlastne ani to či je to muž alebo žena Very Happy
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654701Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654701Version : 0
MOD
ušetrím vám jednu otázku - som muž... Smile
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654711Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654711Version : 0
MOD
20. Bol si vysokým cirkevným hodnostárom? Od biskupa vyššie.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654715Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654715Version : 0
MOD
20) nie

Nápoveda: bitka, ktorou som sa preslávil, sa viaže k doloženému historickému výroku...
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654717Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654717Version : 0
MOD
21) Říman?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654725Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654725Version : 0
MOD
21) nie - dobrý pokus Smile
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654726Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654726Version : 0
MOD

Citace - wade :

ušetrím vám jednu otázku - som muž... SmileAle to víme už od 1. otázky Smile .
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654728Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654728Version : 0
MOD
Si Miltiades, aténsky vojvodca, účastník bitky pri Maratóne?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654730Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654730Version : 0
MOD
nie, nie som Miltiades, a malé zhrnutie:

- som vojak
- nenarodil som sa v 20. storočí
- narodil som sa v Európe
- nepochádzam z Rakúsko - Uhorska
- nežil som v 20. storočí
- nie som pôvodom Španiel
- som európan
- nedosiahol som generálsku hodnosť
- bol som šľachticom
- nežil som v 19. storočí
- nebojoval som v II. svetovej vojne
- nebol som korunovaným panovníkom
- nie Rus
- nežil som v 18. storočí
- nezomrel som prirodzenou smrťou
- pochádzam zo západnej európy
- nie som Angličan
- nežil som v 17. storočí
- narodil som sa pred rokom 1000 n. l
- nebol som vysokým cirkevným hodnostárom
- nie som Riman

tipy :
nie som - Miltiades, aténsky vojvodca, účastník bitky pri Maratóne

nápoveda: bitka, ktorou som sa preslávil, sa viaže k doloženému historickému výroku...

po 25. otázke - ďaľšia nápoveda (teda ak bude treba Smile )
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654733Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654733Version : 0
MOD
22) Pochádzal si z územia vtedajších gréckych štátov?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654738Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654738Version : 0
MOD
22) nie, lebo som pochádzal zo západnej európy Smile
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654741Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654741Version : 0
MOD
#Cussing out Very Happy "Chybička se vloudila"....
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654742Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654742Version : 0
MOD
23) Si osobnosť z obdobia staroveku?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654815Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654815Version : 0
MOD
23) ano - som osobnosťou z obdobia staroveku
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654819Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654819Version : 0
MOD
24. Francúz?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654827Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654827Version : 0
MOD
24) nie
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654828Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654828Version : 0
MOD
Po tej odpovedi že si zo staroveku nám to tu dnes trochu "skapalo", tak skúsme tú 25-ku, možno nás po nej nakopne ďalšia nápoveda:


25) Zomrel si do roku 0?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654882Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654882Version : 0
MOD
25) nie Smile


sľúbená nápoveda:


porážka protivníka, v bitke ktorá ma preslávila, je považovaná za jednu z najťažších v jeho histórii...
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654885Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654885Version : 0
MOD
26) Zomrel si do roku 500 n.l?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654888Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654888Version : 0
MOD
Tak si tipnem, si Arminius, ktorý porazil Rimanov v bitke v Teutónskom lese?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654891Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654891Version : 0
MOD
to Elvis - správne. som Arminius, ktorý porazil Rimanov. a historický výrok je:
„Vare, Vare, vrať mi mé legie!“ – Vare, Vare, rede mihi legiones meas! od cisára Octaviana Augusta...
O poklad valky.cz II - 10. kolo - Varusschlacht, Otto Albert Koch (1909)

Varusschlacht, Otto Albert Koch (1909)
O poklad valky.cz II - 10. kolo - Arminius se loučí s Thenneldou, Johannes Gehrts (1884)

Arminius se loučí s Thenneldou, Johannes Gehrts (1884)
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654894Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654894Version : 0
MOD
Paráda, nebolo to jednoduché, ale nakoniec sa nám aj toto pomerne zamotané kolo podarilo rozlúštiť Smile


Už po 1. nápovede som mal v hlave práve túto bitku, ale Varus mi tam nesedel, dnes som nad tým celý deň rozmýšľal a po 2. nápovede to už bolo jasné. Díky za zaujímavé kolo, staroveku sa už dlho takmer vôbec nevenujem, takže pre mňa vcelku dobre padlo osviežiť si aj túto časť histórie.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654896Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654896Version : 0
MOD
Gratulujem Very Happy
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654897Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654897Version : 0
MOD
Blahoželám! Ja som bol totálne mimo. Smile
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654904Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654904Version : 0
MOD
som rád že prinášam radosť a úsmev ...
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654905Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654905Version : 0
MOD

Citace - Panzer :

Blahoželám! Ja som bol totálne mimo. SmileNie len Ty ... Very Happy
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654925Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654925Version : 0
MOD
A tak zase... už jsme začali chápat, že se potřebujeme dostat pod rok 1000. Very Happy Hezké kolo Smiling Army
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654926Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/O-poklad-valky-cz-II-10-kolo-t236794#654926Version : 0
MOD