Main Menu
User Menu

O poklad valky.cz - 108.kolo

Súťaž o knihu

Diskuse
Prichádza ďalšie kolo našej súťaže, Zádávateľ čoskoro zverejní svoju totožnosť...


Prihlás sa ako zadávateľ súťaže tu! Voľné kolá:
111. kolo - 25.02.2008 -
113. kolo - 24.03.2008 -Pravidlá súťaže O poklad valky.cz- Na začiatku súťaže Zadávateľ udá, čo presne hľadáme (napríklad "hľadáme osobu")
- Ktorýkoľvek člen fóra môže položiť očíslovanú otázku, na ktorú možno jednoznačne odpovedať slovami ÁNO, alebo NIE.
- Prvá súťažná otázka môže byť položená najskôr v prvý deň sútaže. Do úvahy sa berie systémový čas servera.
- Každá nasledujúca otázka môže byť položená až keď je zodpovedaná predchádzajúca otázka.
- Počas jedného kalendárneho dňa môže každý užívateľ položiť maximálne jednu otázku.
- Zadávateľ odpovedá pravdivo, ale nijako sa nesnaží napomáhať súťažiacim, skôr naopak. Ak Zadávateľ nevie odpovedať na otázku, vysvetlí prečo nepozná odpoveď, ale pritom dbá, aby nenapovedal.
- Ak si niekto myslí, že pozná odpoveď, môže okamžite napísať svoj tip. Takýto príspevok sa nečísluje. Tipovať možno iba raz za kalendárny deň, teda v jednom kalendárnom dni môže jeden užívateľ položiť jednu otázku a vysloviť jeden tip.
- Po zodpovedaní 15. otázky vrátane má pýtajúci sa právo výhradného tipu pol hodiny po zodpovedaní otázky Zadávateľom, alebo kým nie je položená a zodpovedaná ďalšia otázka.
- Ak bola v priebehu súťaže položená aj otázka, aj tip v súlade s pravidlami, Zadávateľ najprv zodpovie správnosť tipu a následne zodpovie otázku.
- Po 20 otázkach dá Zadávateľ nápovedu - indíciu k správnej odpovedi. Druhú indíciu Zadávateľ dá po 30 otázkach.
- Ak správna odpoveď nie je uhádnutá ani po 40 otázkach, Zadávateľ sa stáva výhercom a kolo končí. Zadávateľ však má podľa vlastnej vôle právo súťaž predĺžiť o ďalšie otázky, ktorých počet však musí určiť bezprostredne po zodpovedaní 40. otázky. Počet nadstavených otázok môže byť zvyšovaný viackrát, vždy však musí byť určený ich konečný počet. Konečný počet nadstavených otázok však môže kedykoľvek určiť aj Moderátor súťaže.
- Ak nikto nepoloží otázku, či tip po dobu 10 dní, súťaž končí bez výhercu.
- Za výhry v súťaži sú udeľované vyznamenania serveru valka.cz podľa určených pravidiel.
- Ten, kto uhádne správnu odpoveď pred zodpovedaním 20. otázky získa vecnú výhru podľa vlastného výberu z výhernej ponuky.
- Za jeden kalendárny mesiac môže jeden užívateľ vyhrať maximálne jednu vecnú výhru.
- Porušenie pravidiel počas súťaže rieši Zadávateľ, ktorý je za chod súťažného kola zodpovedný. Server nenesie nijakú zodpovednosť za prípadné chyby v konaní Zadávateľa.
- V špecifických prípadoch môže do sútaže zasiahnuť Moderátor súťaže, alebo Administrátor.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241225Verze : 0
Tak poďme na to ľudia.


Som človek.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241268Verze : 0
1) Si európan, resp. ak už nežiješ bol si Európan?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241269Verze : 0
1) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241272Verze : 0
2) Pocházíš z Ameriky?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241273Verze : 0
MOD
2) ÁNO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241275Verze : 0
3) Žil jsi ve 20. století ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241282Verze : 0
3) ÁNO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241287Verze : 0
A jako obvykle:


4) voják?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241303Verze : 0
4) ÁNO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241309Verze : 0
5) Bojoval jsi v Evropě?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241310Verze : 0
5) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241311Verze : 0
6) Žiješ ešte?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241312Verze : 0
MOD
6) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241314Verze : 0
7) Bojoval jsi v II. světové válce ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241316Verze : 0
7) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241317Verze : 0
8) bojoval jsi po roce 1950?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241329Verze : 0
MOD
Ťažká otázka a ešte ťažšie sa mi na ňu odpovedá... záleží na tom, čo si kto predstavuje pod pojmom "bojovať". Ale ak sa pýtaš či som sa zúčasnil vojnového konfliktu po roku 1950, tak musím odpovedať...


8) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241344Verze : 0
9) Bojoval si proti Japonsku?____________________________________________________________
Drahí priatelia! Je možnosť prihlásiť sa do úlohy Zadávateľa na celú jar 2008 až do začiatku leta. Zoznam voľných kôl nájdete tu. Neváhajte a prihláste sa sem.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241346Verze : 0
MOD
9) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241358Verze : 0
10) Byl jsi účastníkem Korejské války?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241359Verze : 0
10) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241361Verze : 0
11) byls aktivním, bojujícím účastníkem nějaké válkyy či ozbrojeného konfliktu během let 1920-1950?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241362Verze : 0
MOD
11) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241363Verze : 0
12) Si muž?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241370Verze : 0
MOD
12) ÁNO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241371Verze : 0
13) Bol si určitú dobu roku 1954 aj v Mexiku?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241373Verze : 0
13) NIE


Informácie o tomto mužovi čerpám z viacerých zdrojov, ale žiaden sa o pobyte v Mexiku v roku 1954 nezmieňuje.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241374Verze : 0
Tak to nám z hry vypadáva Fidel aj Che.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241375Verze : 0
Ti vypadli už při odpovědi na na 8.otázku.....


Tak jinak!
14) Chlape, účastnil jsi se vůbec nějakého vojenského konfliktu ve 20.století?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241377Verze : 0
Správna otázka!!!


14) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241378Verze : 0
15) Pocházíš z USA?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241381Verze : 0
MOD
15) ÁNO


Máme tu 15-tu otázku a odpoveď, takže malé pripomenutie pravidiel.


- Po zodpovedaní 15. otázky vrátane má pýtajúci sa právo výhradného tipu pol hodiny po zodpovedaní otázky Zadávateľom, alebo kým nie je položená a zodpovedaná ďalšia otázka.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241383Verze : 0
16) zaválčil jsi si koncem 19. století za USA?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241385Verze : 0
MOD
dám rovnou i tip od boku - Theodore Roosevelt jr. (1858-1919)
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241386Verze : 0
MOD
16) NIE


a ani tvoj typ NIE JE SPRÁVNY
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241387Verze : 0
17) jsi politik ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241391Verze : 0
17) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241410Verze : 0
18) Byl jsi námořník?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241411Verze : 0
Protože se sem dostanu až zítra večer, tak také tipnu. Mohl by jsi být Alfred Thayer Mahan??
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241412Verze : 0
Neviem, čo presne myslíš pod pojmom námorník. Ale ak myslíš na človeka, ktorý napr. plavčík, prvý dôstojník, či kapitán obchodnej lode, nedaj Bože pirát. Tak musím odpovedať...


18) NIE, v tomto zmysle som námorník nebol.


Bohužial, ani Tvoj typ NIE JE SPRÁVNY
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241413Verze : 0
19) Pracoval jsi pro tajné služby
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241414Verze : 0
Ťažko povedať, mal som s nimi niečo do činenia, ale "klasickým špiónom" som nebol, takže...


19) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241415Verze : 0
20) Účastnil ses války Severu proti Jihu?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241416Verze : 0
20) NIE


Tvoja otázka prišla už 17. ledna, takže ďalšiu otázku budeš môcť položiť až v piatok.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241417Verze : 0
Zhrnutie:


-Som muž
-už nežijem
-žil som v 20. storočí
-bol som občanom USA
-bol som vojak
-nezúčastnil som sa žiadného vojnového konfliktu od "vojny Severu proti Juhu" až do konca môjho života
-v roku 1954 som nebol v Mexiku
-nebol som námorník ani politik
-nepracoval som pre tajné služby


Moja nápoveda:


Aj keď som pre tajné služby nepracoval. Istej tajnej službe (samozrejme nepriateľskej) som prezradil istú informáciu.Dúfam, že som už Vás riadne domotal Razz
Niektoré Vaše otázky mi dávajú riadne zabrať!!!
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241418Verze : 0
21) prozrazená informace byla předáně některé sovětské tajné službě?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241430Verze : 0
MOD
21) ÁNO
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241431Verze : 0
22) pracoval jsi v prvé polovině 20. století na ministerstvu obrany USA, potažmo v nějakám štábu či velitelství přímo v USA ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241433Verze : 0
22) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241434Verze : 0
23) Zomrel si prirodzenou smrťou (staroba, choroba..)?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241436Verze : 0
MOD
Tak už sa mi to kráti! Už ma majú...


23) NIE
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241437Verze : 0
tipnem si : Julius Rosenberg
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241445Verze : 0
A já zkusím jednu hloupou otázku, pokud předcházející typ ovšem není správný (pokud však vím, tak J.R. nebyl voják Sad )
24) Byl jsi mariňák ?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241448Verze : 0
NIE SOM Julius Rosenberg
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241449Verze : 0
Ajajaj objavil sa Quatí, tak to je už so mnou koniec!!!


24) ANO, slúžil som u US Marine


Už vieš kto som?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241450Verze : 0
tip - jsi Lee Harvey Oswald?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241455Verze : 0
MOD
ÁNO som OSWALD, LEE HARVEY - údajný vrah JFK.


GRATULUJEM!!!
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241476Verze : 0
A teraz jedna otázka pre Vás:


Môžem preložiť slovo MARKSMAN ako OSTREĽOVAČ? Má toto slovo vo "vojenskej" angličtine tento význam? Resp. ak niekto prešiel výcvikom "Marksman", prešiel výcvikom ostreľovača?
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241480Verze : 0
Marksman - vojenský význam má ostreľovač, elitný strelec, ostrostrelec a strelec. Inak to znamená aj analfabet...
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241507Verze : 0
MOD
Blahopřeji Schlange, já jsem byl úplně mimo (ale přístupu k PC - vis maior) #Sleep
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241527Verze : 0
to Quatí:


čekal jsem déle jak půl hodinu jestli se neobjevíš a netipneš si, ale pak jsem musel taky odejít od PC tak jsem odpálil svůj tip.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241543Verze : 0
MOD
Gratulujem a ďakujem Zadávateľovi za vynikajúce kolo.


Ďalšie kolo súťaže bude vyhlásené 28. januára/ledna 2008.
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241560Verze : 0
MOD
Hmm, pekné kolo. Tá indícia o prezradení tajomstva nepriatelskej strane dosť napomohla ale či by mňa trklo, že je to Oswald,no neviem Embarassed
Schlange gratulujem
URL : https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#242097Verze : 0