Main Menu
User Menu

O poklad valky.cz - 108.kolo

Súťaž o knihu

Diskuse
Prichádza ďalšie kolo našej súťaže, Zádávateľ čoskoro zverejní svoju totožnosť...


Prihlás sa ako zadávateľ súťaže tu! Voľné kolá:
111. kolo - 25.02.2008 -
113. kolo - 24.03.2008 -Pravidlá súťaže O poklad valky.cz- Na začiatku súťaže Zadávateľ udá, čo presne hľadáme (napríklad "hľadáme osobu")
- Ktorýkoľvek člen fóra môže položiť očíslovanú otázku, na ktorú možno jednoznačne odpovedať slovami ÁNO, alebo NIE.
- Prvá súťažná otázka môže byť položená najskôr v prvý deň sútaže. Do úvahy sa berie systémový čas servera.
- Každá nasledujúca otázka môže byť položená až keď je zodpovedaná predchádzajúca otázka.
- Počas jedného kalendárneho dňa môže každý užívateľ položiť maximálne jednu otázku.
- Zadávateľ odpovedá pravdivo, ale nijako sa nesnaží napomáhať súťažiacim, skôr naopak. Ak Zadávateľ nevie odpovedať na otázku, vysvetlí prečo nepozná odpoveď, ale pritom dbá, aby nenapovedal.
- Ak si niekto myslí, že pozná odpoveď, môže okamžite napísať svoj tip. Takýto príspevok sa nečísluje. Tipovať možno iba raz za kalendárny deň, teda v jednom kalendárnom dni môže jeden užívateľ položiť jednu otázku a vysloviť jeden tip.
- Po zodpovedaní 15. otázky vrátane má pýtajúci sa právo výhradného tipu pol hodiny po zodpovedaní otázky Zadávateľom, alebo kým nie je položená a zodpovedaná ďalšia otázka.
- Ak bola v priebehu súťaže položená aj otázka, aj tip v súlade s pravidlami, Zadávateľ najprv zodpovie správnosť tipu a následne zodpovie otázku.
- Po 20 otázkach dá Zadávateľ nápovedu - indíciu k správnej odpovedi. Druhú indíciu Zadávateľ dá po 30 otázkach.
- Ak správna odpoveď nie je uhádnutá ani po 40 otázkach, Zadávateľ sa stáva výhercom a kolo končí. Zadávateľ však má podľa vlastnej vôle právo súťaž predĺžiť o ďalšie otázky, ktorých počet však musí určiť bezprostredne po zodpovedaní 40. otázky. Počet nadstavených otázok môže byť zvyšovaný viackrát, vždy však musí byť určený ich konečný počet. Konečný počet nadstavených otázok však môže kedykoľvek určiť aj Moderátor súťaže.
- Ak nikto nepoloží otázku, či tip po dobu 10 dní, súťaž končí bez výhercu.
- Za výhry v súťaži sú udeľované vyznamenania serveru valka.cz podľa určených pravidiel.
- Ten, kto uhádne správnu odpoveď pred zodpovedaním 20. otázky získa vecnú výhru podľa vlastného výberu z výhernej ponuky.
- Za jeden kalendárny mesiac môže jeden užívateľ vyhrať maximálne jednu vecnú výhru.
- Porušenie pravidiel počas súťaže rieši Zadávateľ, ktorý je za chod súťažného kola zodpovedný. Server nenesie nijakú zodpovednosť za prípadné chyby v konaní Zadávateľa.
- V špecifických prípadoch môže do sútaže zasiahnuť Moderátor súťaže, alebo Administrátor.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241225Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241225Version : 0
Tak poďme na to ľudia.


Som človek.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241268Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241268Version : 0
1) Si európan, resp. ak už nežiješ bol si Európan?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241269Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241269Version : 0
1) NIE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241272Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241272Version : 0
2) Pocházíš z Ameriky?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241273Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241273Version : 0
MOD
2) ÁNO
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241275Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241275Version : 0
3) Žil jsi ve 20. století ?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241282Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241282Version : 0
3) ÁNO
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241287Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241287Version : 0
A jako obvykle:


4) voják?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241303Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241303Version : 0
4) ÁNO
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241309Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241309Version : 0
5) Bojoval jsi v Evropě?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241310Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241310Version : 0
5) NIE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241311Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241311Version : 0
6) Žiješ ešte?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241312Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241312Version : 0
MOD
6) NIE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241314Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241314Version : 0
7) Bojoval jsi v II. světové válce ?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241316Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241316Version : 0
7) NIE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241317Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241317Version : 0
8) bojoval jsi po roce 1950?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241329Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241329Version : 0
MOD
Ťažká otázka a ešte ťažšie sa mi na ňu odpovedá... záleží na tom, čo si kto predstavuje pod pojmom "bojovať". Ale ak sa pýtaš či som sa zúčasnil vojnového konfliktu po roku 1950, tak musím odpovedať...


8) NIE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241344Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241344Version : 0
9) Bojoval si proti Japonsku?____________________________________________________________
Drahí priatelia! Je možnosť prihlásiť sa do úlohy Zadávateľa na celú jar 2008 až do začiatku leta. Zoznam voľných kôl nájdete tu. Neváhajte a prihláste sa sem.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241346Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241346Version : 0
MOD
9) NIE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241358Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241358Version : 0
10) Byl jsi účastníkem Korejské války?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241359Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241359Version : 0
10) NIE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241361Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241361Version : 0
11) byls aktivním, bojujícím účastníkem nějaké válkyy či ozbrojeného konfliktu během let 1920-1950?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241362Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241362Version : 0
MOD
11) NIE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241363Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241363Version : 0
12) Si muž?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241370Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241370Version : 0
MOD
12) ÁNO
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241371Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241371Version : 0
13) Bol si určitú dobu roku 1954 aj v Mexiku?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241373Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241373Version : 0
13) NIE


Informácie o tomto mužovi čerpám z viacerých zdrojov, ale žiaden sa o pobyte v Mexiku v roku 1954 nezmieňuje.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241374Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241374Version : 0
Tak to nám z hry vypadáva Fidel aj Che.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241375Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241375Version : 0
Ti vypadli už při odpovědi na na 8.otázku.....


Tak jinak!
14) Chlape, účastnil jsi se vůbec nějakého vojenského konfliktu ve 20.století?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241377Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241377Version : 0
Správna otázka!!!


14) NIE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241378Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241378Version : 0
15) Pocházíš z USA?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241381Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241381Version : 0
MOD
15) ÁNO


Máme tu 15-tu otázku a odpoveď, takže malé pripomenutie pravidiel.


- Po zodpovedaní 15. otázky vrátane má pýtajúci sa právo výhradného tipu pol hodiny po zodpovedaní otázky Zadávateľom, alebo kým nie je položená a zodpovedaná ďalšia otázka.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241383Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241383Version : 0
16) zaválčil jsi si koncem 19. století za USA?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241385Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241385Version : 0
MOD
dám rovnou i tip od boku - Theodore Roosevelt jr. (1858-1919)
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241386Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241386Version : 0
MOD
16) NIE


a ani tvoj typ NIE JE SPRÁVNY
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241387Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241387Version : 0
17) jsi politik ?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241391Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241391Version : 0
17) NIE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241410Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241410Version : 0
18) Byl jsi námořník?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241411Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241411Version : 0
Protože se sem dostanu až zítra večer, tak také tipnu. Mohl by jsi být Alfred Thayer Mahan??
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241412Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241412Version : 0
Neviem, čo presne myslíš pod pojmom námorník. Ale ak myslíš na človeka, ktorý napr. plavčík, prvý dôstojník, či kapitán obchodnej lode, nedaj Bože pirát. Tak musím odpovedať...


18) NIE, v tomto zmysle som námorník nebol.


Bohužial, ani Tvoj typ NIE JE SPRÁVNY
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241413Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241413Version : 0
19) Pracoval jsi pro tajné služby
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241414Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241414Version : 0
Ťažko povedať, mal som s nimi niečo do činenia, ale "klasickým špiónom" som nebol, takže...


19) NIE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241415Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241415Version : 0
20) Účastnil ses války Severu proti Jihu?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241416Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241416Version : 0
20) NIE


Tvoja otázka prišla už 17. ledna, takže ďalšiu otázku budeš môcť položiť až v piatok.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241417Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241417Version : 0
Zhrnutie:


-Som muž
-už nežijem
-žil som v 20. storočí
-bol som občanom USA
-bol som vojak
-nezúčastnil som sa žiadného vojnového konfliktu od "vojny Severu proti Juhu" až do konca môjho života
-v roku 1954 som nebol v Mexiku
-nebol som námorník ani politik
-nepracoval som pre tajné služby


Moja nápoveda:


Aj keď som pre tajné služby nepracoval. Istej tajnej službe (samozrejme nepriateľskej) som prezradil istú informáciu.Dúfam, že som už Vás riadne domotal Razz
Niektoré Vaše otázky mi dávajú riadne zabrať!!!
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241418Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241418Version : 0
21) prozrazená informace byla předáně některé sovětské tajné službě?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241430Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241430Version : 0
MOD
21) ÁNO
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241431Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241431Version : 0
22) pracoval jsi v prvé polovině 20. století na ministerstvu obrany USA, potažmo v nějakám štábu či velitelství přímo v USA ?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241433Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241433Version : 0
22) NIE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241434Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241434Version : 0
23) Zomrel si prirodzenou smrťou (staroba, choroba..)?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241436Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241436Version : 0
MOD
Tak už sa mi to kráti! Už ma majú...


23) NIE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241437Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241437Version : 0
tipnem si : Julius Rosenberg
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241445Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241445Version : 0
A já zkusím jednu hloupou otázku, pokud předcházející typ ovšem není správný (pokud však vím, tak J.R. nebyl voják Sad )
24) Byl jsi mariňák ?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241448Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241448Version : 0
NIE SOM Julius Rosenberg
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241449Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241449Version : 0
Ajajaj objavil sa Quatí, tak to je už so mnou koniec!!!


24) ANO, slúžil som u US Marine


Už vieš kto som?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241450Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241450Version : 0
tip - jsi Lee Harvey Oswald?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241455Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241455Version : 0
MOD
ÁNO som OSWALD, LEE HARVEY - údajný vrah JFK.


GRATULUJEM!!!
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241476Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241476Version : 0
A teraz jedna otázka pre Vás:


Môžem preložiť slovo MARKSMAN ako OSTREĽOVAČ? Má toto slovo vo "vojenskej" angličtine tento význam? Resp. ak niekto prešiel výcvikom "Marksman", prešiel výcvikom ostreľovača?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241480Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241480Version : 0
Marksman - vojenský význam má ostreľovač, elitný strelec, ostrostrelec a strelec. Inak to znamená aj analfabet...
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241507Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241507Version : 0
MOD
Blahopřeji Schlange, já jsem byl úplně mimo (ale přístupu k PC - vis maior) #Sleep
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241527Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241527Version : 0
to Quatí:


čekal jsem déle jak půl hodinu jestli se neobjevíš a netipneš si, ale pak jsem musel taky odejít od PC tak jsem odpálil svůj tip.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241543Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241543Version : 0
MOD
Gratulujem a ďakujem Zadávateľovi za vynikajúce kolo.


Ďalšie kolo súťaže bude vyhlásené 28. januára/ledna 2008.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#241560Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#241560Version : 0
MOD
Hmm, pekné kolo. Tá indícia o prezradení tajomstva nepriatelskej strane dosť napomohla ale či by mňa trklo, že je to Oswald,no neviem Embarassed
Schlange gratulujem
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-108-kolo-t68763#242097Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t68763#242097Version : 0