Main Menu
User Menu

O poklad valky.cz - 104.kolo

Súťaž o knihu

Diskuse
Zakladám dalšie kolo našej súťaže:


Ak chcete byť zadávateľom, prihláste sa tu. Jedinečná možnosť prihlásiť sa do konca zimy!!!Súťaž začína zajtra; zadávateľ, ujmi sa kola!
Pravidlá súťaže O poklad valky.cz


- Na začiatku súťaže Zadávateľ udá, čo presne hľadáme (napríklad "hľadáme osobu")
- Ktorýkoľvek člen fóra môže položiť očíslovanú otázku, na ktorú možno odpovedať slovami ÁNO, alebo NIE.
- Prvá súťažná otázka môže byť položená najskôr v prvý deň sútaže. Do úvahy sa berie systémový čas servera.
- Každá nasledujúca otázka môže byť položená až keď je zodpovedaná predchádzajúca otázka.
- Počas jedného kalendárneho dňa môže každý užívateľ položiť maximálne jednu otázku.
- Zadávateľ odpovedá pravdivo, ale nijako sa nesnaží napomáhať súťažiacim, skôr naopak. Ak Zadávateľ nevie odpovedať na otázku, vysvetlí prečo nepozná odpoveď, ale pritom dbá, aby nenapovedal.
- Ak si niekto myslí, že pozná odpoveď, môže okamžite napísať svoj tip. Takýto príspevok sa nečísluje. Tipovať možno iba raz za kalendárny deň, teda v jednom kalendárnom dni môže jeden užívateľ položiť jednu otázku a vysloviť jeden tip.
- Po zodpovedaní 15. otázky vrátane má pýtajúci sa právo výhradného tipu pol hodiny po zodpovedaní otázky Zadávateľom, alebo kým nie je položená a zodpovedaná ďalšia otázka.
- Po 20 otázkach dá Zadávateľ nápovedu - indíciu k správnej odpovedi. Druhú indíciu Zadávateľ dá po 30 otázkach.
- Ak správna odpoveď nie je uhádnutá ani po 40 otázkach, Zadávateľ sa stáva výhercom a kolo končí. Zadávateľ však má podľa vlastnej vôle právo súťaž predĺžiť o ďalšie otázky, ktorých počet však musí určiť bezprostredne po zodpovedaní 40. otázky. Počet nadstavených otázok môže byť zvyšovaný viackrát, vždy však musí byť určený ich konečný počet. Konečný počet nadstavených otázok však môže kedykoľvek určiť aj Moderátor súťaže.
- Ak nikto nepoloží otázku, či tip po dobu 10 dní, súťaž končí bez výhercu.
- Ten, kto uhádne správnu odpoveď pred zodpovedaním 20. otázky získa vecnú výhru podľa vlastného výberu z výhernej ponuky.
- Za jeden kalendárny mesiac môže jeden užívateľ vyhrať maximálne jednu vecnú výhru.
- Porušenie pravidiel počas súťaže rieši Zadávateľ, ktorý je za chod súťažného kola zodpovedný. Server nenesie nijakú zodpovednosť za prípadné chyby v konaní Zadávateľa.
- V špecifických prípadoch môže do sútaže zasiahnuť Moderátor súťaže, alebo Administrátor.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235914Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#235914Version : 0
MOD
Pánové,


čekám na Vaše dotazy.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235928Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#235928Version : 0
Tak to dnes začnu já....


1) Žil jsi / nebo ještě žiješ / v novověku ?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235940Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#235940Version : 0
1) ANO
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235942Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#235942Version : 0
2) Preslávil si sa ako vojak?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235951Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#235951Version : 0
2) ANO také
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235952Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#235952Version : 0
3.) žil si v 20. storočí?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235969Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#235969Version : 0
3) ANO
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235992Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#235992Version : 0
4.) Bojoval si v II. svetovej vojne?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235993Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#235993Version : 0
4) ANO svou činností v uniformě jsem také přispěl válečnému úsilí
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235994Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#235994Version : 0
5) Evropan?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#235997Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#235997Version : 0
MOD
5) ANO
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236007Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236007Version : 0
6) Němec?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236014Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236014Version : 0
6) NE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236015Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236015Version : 0
7) Slovan?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236016Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236016Version : 0
MOD
7) NE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236017Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236017Version : 0
8.) Brit?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236026Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236026Version : 0
8) ANO
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236027Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236027Version : 0
9.) Slúžil si v RAF?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236036Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236036Version : 0
9) ANO
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236038Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236038Version : 0
10) Bojoval jsi v 1.sv. válce?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236051Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236051Version : 0
MOD
10) ANO
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236057Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236057Version : 0
11.) Padol si v boji?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236063Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236063Version : 0
11) NE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236064Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236064Version : 0
Je to Sir John Adrian Chamier ?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236065Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236065Version : 0
Nejsem Sir John Adrian Chamier
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236067Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236067Version : 0
12) Obdržel jsi Viktoriin kříž?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236071Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236071Version : 0
12) NE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236074Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236074Version : 0
13) Stíhač?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236090Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236090Version : 0
MOD
13) ANO také jsem létal na stíhačkách (ale nejen na nich)
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236096Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236096Version : 0
14.) prežil si WW2?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236099Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236099Version : 0
14) ANO
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236118Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236118Version : 0
15) Dosáhl jsi již před 2. sv. válkou generálské hodnosti?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236126Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236126Version : 0
MOD
15) NE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236136Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236136Version : 0
16.) Zúčastnil si sa Battle of Britain?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236138Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236138Version : 0
16) NE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236150Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236150Version : 0
17) V rámci WW II. - byl jsi ještě v aktivní letecké službě - myslím tím létal jsi bojově případně transportní lety apod.? Vynechme lety z rodinou nebo inspekční Razz
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236157Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236157Version : 0
17) ANO za WWII jsem létal aktivně - žádná štábní funkce, ale pěkně knipl v ruce.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236165Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236165Version : 0
Trošku netradične zasiahnem do súťaže. Smile
Vyznamenanie Čestná stuha úšastníka súťaže o Poklad sa bude udeľovať aj za dlhodobú a zmysluplnú účasť v súťaži, nie len za dve výhry, ako tomu bolo doposiaľ.V súlade s tým som sa rozhodol udeliť toto vyznamenanie nasledovným súťažiacim, či zadávateľom:
Elvis; Haspeklo; Knize.Vladivoj; Ján Piroško; Chris Amber; Zbycho; koba; Aubi


Gratulujem a zároveň nabádam tých, ktorí sa niekedy dávno do súťaže občas zapojili, aby pokračovali v tomto dobrom zvyku aj naďalej.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236173Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236173Version : 0
MOD
18) léto a podzim r. 1940 jsi strávil mimo území V.B., např. ve Středomoří ? Smile
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236185Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236185Version : 0
18) nejsëm si zcela jist ale myslím že odpověd je NE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236189Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236189Version : 0
tip: Air Vice Marshal William Ernest "Bull" Staton
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236195Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236195Version : 0

Citace - stevosk :

tip: Air Vice Marshal William Ernest "Bull" StatonNE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236197Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236197Version : 0
Víš co stejně je to špatně, ale zkusím -jsi Christopher Draper
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236200Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236200Version : 0

Citace - dav :

jsi Christopher Draper

NE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236218Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236218Version : 0
Jsem si to myslel - ta Afrika mi tam dost neseděla Razz
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236223Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236223Version : 0
19) Velel jsi na začátku 2. sv. války nějaké peruti RAF?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236245Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236245Version : 0
MOD
19) NE
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236246Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236246Version : 0
malá nápověda - své nejcennějsí vojenské vavříny jsem získal na obloze sladké Francie. Při protivzdušné obraně Británie jsem si odkroutil také svůj díl, ale žádné významné úspěchy jsem v ní nedosáhl.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236259Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236259Version : 0
Tip: William Harvey?


Případně otázka
20) Zemřel jsi před 1.1.1975
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236449Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236449Version : 0
20) Ne


nejsem William Harvey
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236498Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236498Version : 0
21. Preslávil si sa aj v civilnom živote?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236500Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236500Version : 0
21) ANO
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236501Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236501Version : 0
tip : Cecil Arthur Lewis
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236502Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236502Version : 0
ANO jsem Cecil Arthur Lewis Britské stíhací eso I. sv. války, spoluzakladatael BBC, spisovatel, autor řady knih o stíhačích I. sv. války a jeden z nejvýznamnějších autorů letecké literatury tohoto období.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236503Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236503Version : 0
to hammer - blahopřeji
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236504Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236504Version : 0
MOD
Ďakujem, ale bola to skôr detektívna činnosť a nie moje znalosti, ktoré mi pomohli ťa odhaliť.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-104-kolo-t66629#236506Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66629#236506Version : 0