Main Menu
User Menu

O poklad valky.cz - 102.kolo

Súťaž o knihu

Diskuse
Zakladám dalšie kolo našej súťaže:


Ak chcete byť zadávateľom, prihláste sa tu.


Súťaž začína zajtra; zadávateľ, ujmi sa kola!
Pravidlá súťaže O poklad valky.cz


- Na začiatku súťaže Zadávateľ udá, čo presne hľadáme (napríklad "hľadáme osobu")
- Ktorýkoľvek člen fóra môže položiť očíslovanú otázku, na ktorú možno odpovedať slovami ÁNO, alebo NIE.
- Prvá súťažná otázka môže byť položená najskôr v prvý deň sútaže. Do úvahy sa berie systémový čas servera.
- Každá nasledujúca otázka môže byť položená až keď je zodpovedaná predchádzajúca otázka.
- Počas jedného kalendárneho dňa môže každý užívateľ položiť maximálne jednu otázku.
- Zadávateľ odpovedá pravdivo, ale nijako sa nesnaží napomáhať súťažiacim, skôr naopak. Ak Zadávateľ nevie odpovedať na otázku, vysvetlí prečo nepozná odpoveď, ale pritom dbá, aby nenapovedal.
- Ak si niekto myslí, že pozná odpoveď, môže okamžite napísať svoj tip. Takýto príspevok sa nečísluje. Tipovať možno iba raz za kalendárny deň, teda v jednom kalendárnom dni môže jeden užívateľ položiť jednu otázku a vysloviť jeden tip.
- Po zodpovedaní 15. otázky vrátane má pýtajúci sa právo výhradného tipu pol hodiny po zodpovedaní otázky Zadávateľom, alebo kým nie je položená a zodpovedaná ďalšia otázka.
- Po 20 otázkach dá Zadávateľ nápovedu - indíciu k správnej odpovedi. Druhú indíciu Zadávateľ dá po 30 otázkach.
- Ak správna odpoveď nie je uhádnutá ani po 40 otázkach, Zadávateľ sa stáva výhercom a kolo končí. Zadávateľ však má podľa vlastnej vôle právo súťaž predĺžiť o ďalšie otázky, ktorých počet však musí určiť bezprostredne po zodpovedaní 40. otázky. Počet nadstavených otázok môže byť zvyšovaný viackrát, vždy však musí byť určený ich konečný počet. Konečný počet nadstavených otázok však môže kedykoľvek určiť aj Moderátor súťaže.
- Ak nikto nepoloží otázku, či tip po dobu 10 dní, súťaž končí bez výhercu.
- Ten, kto uhádne správnu odpoveď pred zodpovedaním 20. otázky získa vecnú výhru podľa vlastného výberu z výhernej ponuky.
- Za jeden kalendárny mesiac môže jeden užívateľ vyhrať maximálne jednu vecnú výhru.
- Porušenie pravidiel počas súťaže rieši Zadávateľ, ktorý je za chod súťažného kola zodpovedný. Server nenesie nijakú zodpovednosť za prípadné chyby v konaní Zadávateľa.
- V špecifických prípadoch môže do sútaže zasiahnuť Moderátor súťaže, alebo Administrátor.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#233964Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#233964Version : 0
MOD
Zdravím členov všetkých armád. Pripravte si knihy, internet a hlavne mozgové závity, pretože štartujeme.


Jednoducho sa ujímam zadávateľstva.


Prvú otázku môžete podľa nových pravidiel položiť až zajtra. Aby ste však mali nad čím do zajtra rozmýšľať, hľadáme osobu.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#233975Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#233975Version : 0
Takže začnu tentokrát já a hned zákeřnou otázkou :
1) Jsi muž?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#233999Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#233999Version : 0
No fuuj také zákernosti Laughing


1) Áno, som muž.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234000Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234000Version : 0
2) Jsi Evropan ?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234002Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234002Version : 0
Zaujímavá otázka.


2) Nie.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234003Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234003Version : 0
3) Amerikánec?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234024Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234024Version : 0
MOD
3) Ak tým myslíte celý kontinent, tak áno.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234025Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234025Version : 0
4) Tvoji mateřštinou byla španělština?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234026Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234026Version : 0
4) Touto rečou sme doma nerozprávali, čiže nie.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234035Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234035Version : 0
5) žil jsi ve 20. století?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234066Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234066Version : 0
MOD
5) Áno.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234067Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234067Version : 0
6) Jsi občan USA?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234068Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234068Version : 0
6) Rozhodne áno.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234078Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234078Version : 0
7) Žiješ ešte?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234079Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234079Version : 0
MOD
7) Toto je zapeklitá otázka, ale pokiaľ ma moje informácie neklamú ešte je medzi nami a v roku 2001 sa určite tešil plnému zdraviu. Takže, áno.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234082Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234082Version : 0
8) Jsi voják ?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234083Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234083Version : 0
8) Teraz som síce dôchodca, ale vojakom som bol. Takže áno.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234084Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234084Version : 0
9. Dosiahol si generálsku príp. admirálsku hodnosť?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234085Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234085Version : 0
9) Áno
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234086Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234086Version : 0
A ja si typnem tak od pása : H. Norman Schwarzkopf junior
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234090Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234090Version : 0
Bohužial toto bolo priveľmi od pása, takže nie.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234094Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234094Version : 0
10. Působil jsi ve vládě?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234117Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234117Version : 0
10) Nie
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234119Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234119Version : 0
11) Bojoval jsi v Iráku ?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234120Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234120Version : 0
11) Nie
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234124Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234124Version : 0
2) Bojoval jsi v 2. světové válce?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234132Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234132Version : 0
MOD
12) Nie (aj keď ....)
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234133Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234133Version : 0
13) Mal si americké občianstvo od narodenia?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234145Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234145Version : 0
MOD
13) Áno, som občanom USA od narodenia.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234147Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234147Version : 0
14) Věnoval ses politice?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234171Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234171Version : 0
14) Nie.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234173Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234173Version : 0
15. Bojoval si v Somálsku?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234183Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234183Version : 0
15) Nie
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234185Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234185Version : 0
16) Dosáhl jsi admirálské nebo generálské hodnost v 1.polovině 20.stol.?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234188Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234188Version : 0
16) Nie.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234189Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234189Version : 0
17) Is chronic lying, glibly delivered, your second nature?


Yes


No
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234190Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234190Version : 0
pod tou 17) otázkou je míněna činnost v tajných službách???
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234194Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234194Version : 0
MOD
17) No (man of his word)
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234196Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234196Version : 0

Citace - Schlange :

pod tou 17) otázkou je míněna činnost v tajných službách???Tak, či onak odpoveď na 17. otázku je Nie.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234197Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234197Version : 0
18) bojoval jsi ve Vietnamu?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234199Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234199Version : 0
MOD
18) Áno (tak na toto si živo spomínam)
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234200Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234200Version : 0
19. Bol si náčelníkom štábu US Army tj. Chief of Staff of the United States Army?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234202Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234202Version : 0
19) Nie
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234203Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234203Version : 0
20) Ve Vietnamu jsi velel letectvu ? / velel na jakekoliv velitelské úrovní - roj až ..... /.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234212Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234212Version : 0
20) Áno
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234214Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234214Version : 0
Máme za sebou 20 otázok a odpovedí. Tým pádom prichádza čas rekapitulácie.


Som muž, rodený občan USA, žil som v 20. storočí a ešte stále aj žijem. Inak som vojak, ktorý bojoval vo Vietname, pričom som tam velil letectvu. Tak isto som dosiahol generálsku hodnosť.


Nie som európan, mojou rodnou rečou nie je španielčina, nepôsobil som vo vláde ani vo vrcholovej politike. Nebojoval som ani v 2. svetovej vojne ani počas vojny v zálive, ani v Somálsku. Rozhodne nie som podvraťák, člen tajných služieb ani H. Norman Schwarzkopf junior.


No a ešte nejaká tá indícia: "Najlepší z najlepších"
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234217Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234217Version : 0
tip od boku jsi F.C. Blesse ?
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234218Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234218Version : 0
MOD
Tra-ta-ta-dáá. Áno som Major General Frederick C. Blesse.
Jeden z naújpešnejších pilotov v Kórei (v čase odchodu z tour bol najlepší), víťaz súťaže letcov s najvyšším skóre aké kedy kto dosiahol. Vydal prakticky bibliu pre pilotov prúdových lietadiel No Guts, No Glory. Intenzívne si zalietal aj vo Vietname. Celkovo nalietal vyše 6500 letových hodín na množstve typov P-40, P-47, P-51, F-80, F-86, F-100, F-102, A-7, F-104, F-106, F-4 a F-111. Aj počet 650 bojových hodín je obdivuhodný. Chystám o ňom článok.


Schlange gratulujem k víťazstvu.
URL CZ: https://www.valka.cz/O-poklad-valky-cz-102-kolo-t66039#234220Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Sutaz-o-knihu-t66039#234220Version : 0