Main Menu
User Menu

Nymburk

okr. Nymburk

     
Název:
Name:
Nymburk
Originální název:
Original Name:
Nymburk
Další názvy:
Other Names:
Nimburg
Neuenburg an der Elbe
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Nymburk
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°11'10.86"N 15°02'15.13"E
Místní části:
Local Municipalities:
Nymburk, Drahelice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1275
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
gotický cihlový kostel svatého Jiljí
cihlové hradby s hranolovými baštami
renesanční radnice
kubistické krematorium
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Bárta Vladislav
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
08.10.1938-11.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu II. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 2nd Corps
08.10.1938-11.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu II. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 2nd Corps
08.10.1938-11.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu II. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 2nd Corps
08.10.1938-11.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu II. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 2nd Corps
08.10.1938-11.10.1938
Letecká skupina štábu II. sboru
Air Force Section of the Staff of the 2nd Corps
08.10.1938-10.10.1938
Nižší polní soud II. sboru
Lower Field Court of the 2nd Corps
08.10.1938-10.10.1938
Polní věznice II. sboru
Field Prisons of the 2nd Corps
08.10.1938-11.10.1938
Telegrafní prapor 52, velitelství
Headquarters of the 52nd Signal Battalion
08.10.1938-10.10.1938
Velitelství II. sboru
Headquarters of the 2nd Corps
08.10.1938-11.10.1938
Velitelství dělostřelectva II. sboru
Artillery Headquarters of the 2nd Corps
08.10.1938-11.10.1938
Velitelství telegrafního vojska II. sboru
Signal Troops Headquarters of the 2nd Corps
08.10.1938-11.10.1938
Velitelství ženijního vojska II. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 2nd Corps
08.10.1938-10.10.1938
Vyšší polní soud II. sboru
Higher Field Court of the 2nd Corps
08.10.1938-11.10.1938
Úřad intendanční služby II. sboru
Supply Service Office of the 2nd Corps
08.10.1938-10.10.1938
Úřad nižšího polního prokurátora II. sboru
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 2nd Corps
08.10.1938-11.10.1938
Úřad veterinářské služby II. sboru
Veterinary Service Office of the 2nd Corps
08.10.1938-10.10.1938
Úřad vyššího polního prokurátora II. sboru
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 2nd Corps
08.10.1938-11.10.1938
Úřad zbrojní služby II. sboru
Armament Service Office of the 2nd Corps
08.10.1938-11.10.1938
Úřad zdravotnické služby II. sboru
Health Service Office of the 2nd Corps
08.10.1938-11.10.1938
Štáb II. sboru
Staff of the 2nd Corps
16.04.1945-DD.05.1945
I. skupina Transportní eskadry 3
1st Group of the 3rd Transport Wing
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.nymburk.cz/
https://www.mesto-nymburk.cz/www/index.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nymburk
URL : https://www.valka.cz/Nymburk-t62279#390108Verze : 0
Nymburk


Město bylo založeno Přemyslem Otakarem II., rozvoje však doznalo až za Václava II. na přelomu 13. století. Tehdy bylo opevněno hradbou s množstvím pravidelně rozmístěných hranolových věží, otevřených na vnitřní straně.
Úsek opevnění vznikl v roce 1335. Vstupům do města sloužily průjezdné věže, pouze Labskou bránu svíraly dvě boční hranolové věže nestejné velikosti.
Patrně až po husitských válkách byla na valu mezi dvěma příkopy vztyčena vnější hradba, vybavena baštami se střílnami.
Stavební materiál je pozoruhodný: líce hlavní hradby s věžemi i branami byly sestaveny z velmi pevných pálených cihel, jádro zdiva naproti tomu tvořila neméně odolná směs opukové drtě a vápenné malty. Zajímavé je to, že hradbu nezakončoval obvyklý ochoz s cimbuřím, ale jen pultová stříška. Obránci mohli využívat jen věží.
Zcela unikátní jsou oba obvodové příkopy, jimiž dodnes proudí říční voda.Zdroj:
Propagační materiál
URL : https://www.valka.cz/Nymburk-t62279#223525Verze : 0
Klášter dominikánů s kostelem Panny Marie Růžencové
Nymburk - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Nymburk-t62279#565028Verze : 1
Náměstí Přemyslovců
Nymburk - Foto vlastní

Foto vlastní
Nymburk - Foto vlastní

Foto vlastní
Nymburk - Foto vlastní

Foto vlastní
Nymburk - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Nymburk-t62279#599523Verze : 1
Kostelní náměstí
Nymburk - Foto vlastní

Foto vlastní
Nymburk - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Nymburk-t62279#599524Verze : 0