Main Menu
User Menu

Novisedlák, Jozef

     
Příjmení:
Surname:
Novisedlák
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Novisedlák
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.07.1920 Horný Hričov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
08.03.1998 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- československý vojenský a letecký pridelenec v Moskve
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
URL : https://www.valka.cz/Novisedlak-Jozef-t239718#662865Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Novisedlák
Jméno:
Given Name:
Jozef
Jméno v originále:
Original Name:
Jozef Novisedlák
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1932-DD.MM.1941 Reálne gymnázium, Bratislava
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1955-DD.MM.1957 Vojenská politická akademie
DD.MM.1962-DD.MM.1963 vyšší akademický kurz, Vojenská politická akademie V.I. Lenina, Moskva /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
27.06.1953 major
03.05.1955 podplukovník
01.09.1962 plukovník
01.05.1967 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.12.1963-01.09.1965 Velitel : Politická správa
01.09.1965-01.05.1967 Velitel : Politická správa
01.05.1967-DD.11.1968 Velitel : Politická správa

Ručně vyplněné položky:

Vyznamenání:
Awards:

05.02.1943

Medaile Za hrdinstvo 3. stupně se štítkem
Bravery medal - 3rd Class with Merit Badge
Medaila Za hrdinstvo so štítkom "Za zásluhy"
-

DD.MM.1943

Pamätný odznak Za ťaženie proti ZSSR - I. trieda
Commemorative Badge for Campaign against the Soviet Union - Class I
-

DD.MM.1946

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1946

Pamětní medaile Řádu Slovenského národního povstání
Commemorative Medal of Order of Slovak National Uprising
Pamätná medaila Radu Slovenského národného povstania
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání II. třída
Order of Slovak National Uprising 2nd class
Rad Slovenského národného povstania II. trieda
-

DD.MM.1946

Řád Slovenského národního povstání I. třída
Order of Slovak National Uprising 1st class
Rad Slovenského národného povstania I. trieda
-

DD.MM.1955

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
-

DD.MM.1959

Řád rudé hvězdy
Order of Red Star
-

DD.MM.1964

Pamětní medaile Řádu Slovenského národního povstání
Commemorative Medal of Order of Slovak National Uprising
Pamätná medaila Radu Slovenského národného povstania
-

DD.MM.1969

Řád rudé zástavy
Order of the Red Flag
-

DD.MM.1970

Medaile bratrství ve zbrani - zlatá
Medal Brotherhood in Arms - Gold
Medaille der Waffenbrüderschaft - Gold
-

DD.MM.1972

Jubilejní medaile 20. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 20th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1972

Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - 2. stupeň
Medal for Strengthening Friendship in Arms
Medaile za upevňování přátelství ve zbrani - stříbrná medaile
-

DD.MM.1975

Jubilejní medaile 30. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 30th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
-

DD.MM.1978

Jubilejní medaile 60 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal 60 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 60 лет Вооружённых Сил СССР
-

DD.MM.1981

Řád práce
Order of the Labour
číslo matriky 6412

DD.MM.1983

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

DD.MM.1985

Jubilejní medaile 40. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 40th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1985

Medaile za obětavou práci pro socialismus
Medal for Dedicated Work for Socialism
-

DD.MM.1989

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

DD.MM.RRRR

Odznak Československého partyzána
Decoration of Czechoslovak Partisan
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/Novisedlak-Jozef-t239718#662866Verze : 2
MOD