Main Menu
User Menu

Noval Ferrao, Luis

     
Příjmení:
Surname:
Noval Ferrao
Jméno:
Given Name:
Luis
Jméno v originále:
Original Name:
Luis Noval Ferrao
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
desiatnik
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.11.1887 Oviedo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.09.1909 Bni Chiker /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
adrianapolis.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Noval_Ferrao
URL : https://www.valka.cz/Noval-Ferrao-Luis-t225126#625999Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Noval Ferrao
Jméno:
Given Name:
Luis
Jméno v originále:
Original Name:
Luis Noval Ferrao
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
04.03.1909 vojak
DD.MM.1909 desiatnik
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

13.10.1909

Vavřínový velkokříž Svatého Ferdinanda
Laureate Grand Cross Order of Saint Ferdinand
Gran Cruz Laureada de San Fernando
Psmrtne / posthumous

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
adrianapolis.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Noval_Ferrao

Noval Ferrao, Luis  - jeho socha umiestnená v Madride, Plaza del Oriente

jeho socha umiestnená v Madride, Plaza del Oriente
URL : https://www.valka.cz/Noval-Ferrao-Luis-t225126#626000Verze : 2
MOD


Luis Noval Ferrao slúžil v Afrike spolu s 3. peším plukom (Regimiento de Infanteria Principe nº3) do ktorého nastúpil ako súčasť svojej prezenčnej služby. Bez nejakej bojovej skúsenosti spolu so svojou jednotkou odchádza do Maroka do oblasťi Rif. Zóna Rif bola najbližšie k poloostrovu preto Španielsko malo záujem udržiavať pokoj a prosperitu v tejto oblasti a preto tam udržiavalo svoju vojenskú prítomnosť.

22.09.1909 sa pluk príncipe nachádza v oblasti Had de Beni Sicar, 7 km od mesta Melilla. 28.09.1909 prapor 3. pešieho pluku "Príncipe" má rozvinutý tábor u Beni Sicar. Jednotak ustanovila hliadky ktoré mali pravidelne prechádzať po okolí tábora ako aj medzi pozorovacími stanovišťami.

Desiatnik Noval osudovej noci mal za úlohu vykonávať hliadku na pravom krídle v externom perimetri tábora a hliadkovať medzi predsunutými stanovišťami. Pri svojej hliadke narazil na nepriateľa a bol zajatý domordcami z oblasti Rif, ktorí sa pripravovali pod rúškom noci zaútočiť (so silou 1.500) mužov na tábor. Títo vyítili príležitosť a plánovali priblížiť sa k táboru a následne ho prepadnúť. Zajate Noval mal slúžiť ako živý štít a za jeho pomoi heli prejsť predsunutými hliadkami.

O 2,30 keď sa blížili na dohľad des. Noval bol prinútený zakričať “Nestrieľajte, sme Španieli″ pričom mal na krku nepriatelský nôž. Por. Evaristo Álvarez spoznal Novalov hlas a nechal ho spolu so svojimi únoscami prísť až k zátarasom bez výstrelu. Avšak v momente keď sa nachádzali tesne pred pozíciami des. Noval sa vytrhol a zakričal “Strielajte idem s Marokáncami. Strieľajte, Nech žije Španielsko″.

Následne sa rozpútala strelba z oboh strán a trvala až do príchodu Španielskej posily na predsunutú pozíciu, ktorá odrazila nepriatela. Španielske straty čítaly 1 major a 9 vojakov padlích, 1 kapitán a 15 vojakov zraneních.
Po rozednení bolo najdené telo des. Novala so zbraňou v ruke s nasadeným zakrvaveným bajonetom a vedla neho ležal mrtvy Maročan ktorý okrem strelnej rany bol prebodnutý v hrudi bajonetom.

Telo padlého des. Noval bolo presunuté do Melilly na Španielske territorio kde bol pochovaný. Posmrtne bol dekorovaný za hrdninstvo rádom San Fernando.

Na jeho počesť je pomenovaná vojenská základňa v Siero kde dnes sídli 3. peší pluk "Principe".

adrianapolis.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Noval_Ferrao

Noval Ferrao, Luis  - intorín padlím v Rif, Melilla

intorín padlím v Rif, Melilla
URL : https://www.valka.cz/Noval-Ferrao-Luis-t225126#626004Verze : 3
MOD